Slova začinajíci na G

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno G

galvenotechnika

 

společný název galvanických výrobních postupů

galvenoterapie

 

léčba galvanickým proudem, elektroléčba, galvanizace

gama

 

"1. v řecké abecedě znak pro hlásku g; 2. starší jednotka hmotnosti (10 na -6 g)"

gamadefektoskopie

 

metoda využívající záření gama k zjišťování strukturních vad materiálu

gamaglobulin

 

bíkovinná složka krevního séra obsahující protilátky

gamagrafie

 

metoda zobrazující orgány nebo systémy pomocí radionuklidů zavedených do těla

gamba

 

"1. druh violy, viola da gamba; 2. varhanní rejstřík"

gambit

 

druh zahájení šachové hry s obětováním pěšce

gambler

 

hráč na hracích automatech

game

 

"hra; část tenisového zápasu"

gameball

 

rozhodující podání v tenisové hře, v gamu

gamelan

 

orchestr složený hl. z bicích samoznějících nástrojů

gameta

 

"1. zralá pohlavní buňka; 2. pohlavně diferencované vývojové stadium parazitických prvoků"

gametangium

 

pohlavní orgán rostlin, ve kterém se tvoří gamety

gametofyt

 

pohlavní generace rostlin, ve které se tvoří gametangia

gametogeneze

 

pohlavní rozmnožování rostlin, tvorba a zrání gamet, gamogonie

gamofobie

 

chorobný strach ze sňatku

gamogonie

 

pohlavní rozmnožování rostlin, tvorba a zrání gamet, gametogeneze

gamomanie

 

chorobná touha po sňatku

gándhizmus

 

filozofické, ekonomické, etické i sociálně politické učení M. Gándhího o zvláštních formách vzestupu indické společnosti, o zásadně nenásilném odporu vůči britskému kolonializmu

gang

 

"tlupa, parta; zločinecká organizace"

gangliom

 

nádor nervové uzliny

ganglion

 

"1. nervová uzlina; 2. váček s rosolovitým obsahem v okolí šlachy nebo kloubního disku"

ganglioplegikum

 

látka brzdící převod nervových vzruchů ve vegetativních gangliích

gangréna

 

místní odúmrť tkáně, sněť, druhotně modifikovaná nekróza (hnilobnou infekcí, vysýcháním)

gangster

 

"bandita, zločinec; člen gangu"

gap

 

"1. poškozená oblast chromozomu, chromatická léze; 2. mezera, propad; mezera v energetickém spektru supravodičů, energetická mezera"

garamond

 

antikvové tiskové písmo

garance

 

záruka, zástava, jistota

garant

 

ručitel, subjekt za něco zodpovědný, poskytující záruku

garantovaný

 

zaručený, jistý

garantovat

 

ručit za něco

garáž

 

uzavíratelný prostor k umístění motorového vozidla

gard

 

základní postoj v boxu, střeh

garda

 

"vojenská jednotka, obv. tvořící ochranu a tělesnou stráž vojevůdců a panovníků; ozbrojený oddíl dobrovolníků; elitní vojenský oddíl"

garde

 

"1. základní postoj v šermu; 2. výstraha v šachu; 3. gardedáma"

gardedáma

 

dámský doprovod dívky do společnosti, garde

garden party

 

zahradní slavnost

gardénie

 

nízký keř s velkými bílými květy

garderoba

 

šatstvo, divadelní kostýmy, šatna

garderobiérka

 

kostymérka, šatnářka

gardina

 

záclona, opona, závěs

gardista

 

člen gardy

gargantuovský

 

požitkářský, nenasytné životní chuti

garmond

 

písmo o velikosti 10 bodů

garnát

 

mořský rak

garni

 

hotel hotelové služby omezené na ubytování se snídaní

garnitura

 

"soubor, celek; skupina osob spjatých společnou činností"

garnizona

 

"posádka, sídlo posádky; vojenská (posádková) věznice"

garnýrovat

 

obkládat, obložit, např. pokrm vhodnými přílohami

1 2 3 4 5 6 7 8 12 < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.