glacifikace

Výraz (slovo) glacifikace a má tento význam:

vznik ledovcové hmoty ze sněhu přeměněného ve firnDalší slova začinající na písmeno G

Slova s podobným názvem: deglaciace, glaciál, glaciologie, glacitektonika, interglaciál

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.