gravimetr

Výraz (slovo) gravimetr a má tento význam:

přístroj k měření tíhového zrychleníDalší slova začinající na písmeno G

Slova s podobným názvem: agravace, grave, graves, gravidita, gravidní

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.