gutaperča

Výraz (slovo) gutaperča a má tento význam:

pružná organická látka podobná kaučukuDalší slova začinající na písmeno G

Slova s podobným názvem: degutantní, gutace, orangutan

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.