Slova začinajíci na F

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno F

fiskus

 

státní pokladna

fistula

 

píštěl

fistule

 

vysoký hlavový rejstřík hlasu

fisura

 

štěrbina, trhlina, rozštěpení

fit

 

být být tělesně i duševně svěží

fitcentrum

 

fitnesscentrum, fitness

fitink

 

spojovací součástka, obv. se závitem

fitnesscentrum

 

sportovní středisko pro udržování dobré kondice a zdraví, fitcentrum., fitness

fix

 

"1. skutečná poloha letadla zjištěná navigačními metodami; 2. tužka s barevnou lihovou náplní"

fixace

 

upevnění, zpevnění, ustálení

fixater

 

zpevňovač, tvarovač vlasů,tužidlo na vlasy

fixativ

 

speciální roztok, jímž se zajišťuje uhlová kresba nebo pastelová malba proti setření

fix-focus

 

fixfokus

fixfokus

 

pevné zaostření fotografického objektivu, focus-free

fixing

 

stanovení kurzu (maximalizující obchod) v rámci aukce

fixlovat

 

podvádět, falešně hrát, falšovat

fixní

 

pevný, nehybný, určitý, stálý

fixovaný

 

"upevněný, zaměřený; lpějící na někom nebo něčem"

fízl

 

"tajný policista; policajt; donašeč"

fizz

 

míchaný chlazený, obv. alkoholický nápoj s citronovou šťávou a vaječným bílkem nebo i žloutkem

fiží

 

náprsní nabíraná krajková ozdoba šatů a košil, zejm. Dámských

fjeld

 

rozsáhlá náhorní plošina ve Skandinávii

fjord

 

dlouhé a úzké údolí ledovcového původu zatopené mořem

fládr

 

"1. přirozená kresba struktury dřeva; 2. umělá napodobenina této kresby; 3. jádrovité, svalovité dřevo"

flagelace

 

"bičování; pohlavní ukájení bičováním sebe sama nebo druhé osoby"

flagrantní

 

zřejmý, patrný, do očí bijící

flakon

 

ozdobná lahvička na voňavku

flám

 

hýření, ponocování

fláma

 

hýřil, flamendr

flambování

 

polévání hotového pokrmu sklenkou ušlechtilé lihoviny a zapálení

flamenco

 

španělský tanec

flamendr

 

hýřil, fláma

flamengo

 

1. hedvábná tkanina s lehce zvlněným rypsovým povrchem: 2. plameňák

flammable

 

"hořlavý, hořlavina; nebezpečná záležitost"

flanel

 

měkká, teplá, bavlněná nebo vlněná látka

flash

 

fleš

flash-dance

 

trhavý způsob tance

flatulence

 

plynatost, nadměrný odchod střevních plynů

flauš

 

vlněná látka s dlouhým, na líci česaným vlasem

flauta

 

"1. flétna; 2. úplné bezvětří (v jachtingu); 3. obchodní plachetní loď nizozemského původu se třemi stěžni"

flažolet

 

"1. tón připomínající flétnový, vytvářený na smyčcovém nástroji dotekem prstu na strunu; 2. malá zobcová flétna"

flebologie

 

nauka o žílách

fleece

 

jemná, hebká, měkká tkanina užívaná na svrchní teplé ošacení

flegmatický

 

lhostejný, netečný

flegmatik

 

"typ temperamentu; člověk klidný, pomalejší, málo vzrušivý"

flegmatizmus

 

lhostejnost, pohodlnost, netečnost

flektívní

 

ohebný, flexivní

fleret

 

lehká bodná šermířská zbraň

fleš

 

"1. výbojka; 2.záblesk fotoblesku; 3. figura pětice karet stejné barvy v pokeru; 4. krátká informace"

flétna

 

dechový hudební nástroj

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.