Slova začinajíci na F

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno F

feloplastika

 

vyřezávání do korku

female

 

žena, ženské pohlaví

feminista

 

"stoupenec feminizmu; muž příznivě nakloněný ženám"

feminita

 

ženské rysy chování a osobnosti

feminizace

 

"1. početní převaha žen; 2. hormonálně vyvolaný projev sekundárních pohlavních znaků samičích u samců; 3. objevení se ženských pohlavních orgánů u mužů, zdůraznění těchto znaků u mladých dívek nebo starých žen"

feminizmus

 

"1. hnutí za rovnoprávnost a zvýšení vlivu žen; 2. chování a projevy charakteristické pro ženské pohlaví; 3. projev pohlavního zvratu u samců v typ samičí"

femto-

 

předpona ve významu násobku 10 na -15

fén

 

"1. teplý, suchý, obv. nárazovitý vítr na závětrné straně pohoří, föhn; 2. vysoušeč vlasů"

fena

 

"samice psovité šelmy; samice psa domácího"

fenik

 

drobná mince marky

fenistika

 

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou finského národa

fénix

 

"ve starověkých mytologiích bájný pták, který vždy znovu vzlétá z ohně, který ho spálil; symbol nesmrtelnosti"

feno-

 

"první část složených slov mající význam zřetelný, viditelný, vystupující do popředí; zřejmý, něčemu vlastní"

fenokopie

 

vnějšími vlivy způsobená, nedědičná změna svými projevy se podobající dědičné

fenol

 

"1. aromatická sloučenina s hydroxylovou skupinou vázanou na aromatické jádro; 2. hydroxybenzen, bezbarvá krystalická látka leptající pokožku"

fenologie

 

obor zabývající se vlivem klimatu a změn počasí v jednotlivých ročních obdobích na životní projevy rostlin a živočichů

fenomén

 

"1. jev, úkaz, skutečnost, postižitelný úkaz; 2. neobyčejný zjev, mimořádný člověk"

fenomenální

 

vynikající, neobyčejný, výborný

fenomenologie

 

"teorie jevu; vytváření abstrakcí ve vědomí"

fenon

 

biol. jednotka taxonomie organizmů zahrnující soubor jedinců podobného fenotypu

fenoplast

 

fenolformaldehydová pryskyřice, např. bakelit

fenotyp

 

"soubor všech pozorovatelných vlastností a znaků organizmu; výsledek interakce jeho genotypu s prostředím"

fenylketonurie

 

dědičná porucha látkové přeměny bílkovin

fér

 

"čestný, slušný, férový; čestně, slušně"

ferbl

 

hazardní karetní hra, při níž vyhrává ten, kdo získá nejvyšší bodové hodnoty v jedné barvě, obdoba pokeru, barvička

feri-

 

první část složených slov mající význam železo, železitý

férie

 

"1. prázdniny; 2. den v týdnu (kromě neděle), na který připadá slavnost, svátek 3. Féerie"

ferit

 

"1. tuhý roztok malého množství uhlíku v železe alfa; 2. oxidový feromagnetický materiál"

ferman

 

úřední výnos, vyhláška, oběžník, rozpis činnosti

fermata

 

znak notového písma umístěný nad notou nebo pauzou a prodlužující tón nebo pomlku na přesně neurčenou dobu

ferment

 

enzym

fermentace

 

chemická reakce za přítomnosti enzymů, kvašení

fermentační

 

"1. kvasný; 2. Vyvolávající kvašení"

fermež

 

lněný vysychavý olej

fermion

 

částice s poločíselným spinem

fernet

 

žaludeční bylinný hořký likér

fero-

 

první část složených slov mající význam železo, železný

feroce

 

hud. divoce, bouřlivě

feromagnetizmus

 

schopnost silné magnetické polarizace některých kovů a slitin ve vnějším magnetickém poli

feromon

 

chemická vnitrodruhová látka, obv. s funkcí identifikace nebo lákadla, pomocí níž komunikují jedinci

feroslitina

 

slitina železa s jiným kovem

ferotypie

 

rychlý způsob přímé pozitivní fotografie

férový

 

správný, slušný, fér

ferry

 

převoz, převozní loď, trajekt

fertilita

 

"plodnost, úrodnost; tvořivost"

fěrtoch

 

zástěra

feryngo-

 

první část složených slov mající význam hltan, hltanový farynx, hltan

fescie

 

"povázka (např. svalová); list, pruh, obvaz, obinadlo"

festival

 

soutěžní přehlídka uměleckých výkonů nebo výtvorů, slavnostní sjezd

feston

 

plastická nebo malovaná ozdoba v podobě květin

1 2 3 4 5 6 7 8 14 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.