Slova začinajíci na F

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno F

fasciola

 

druh parazitického červa, motolice

fasciolóza

 

parazitární onemocnění zvířat i lidí postihující zejm. játra, vyvolané fasciolou, motoličnatost

fashion

 

móda, módní

fast back

 

karoserie osobního automobilu se splývavou zádí

fasunkfasuňk

 

"příděl; výdej a příjem přídělu"

fašank

 

masopust

fašizmus

 

nacionálně šovinistické a rasistické hnutí spojené s totalitní formou vlády

fata morgána

 

"fotometeor, zkreslený obraz vzdálených předmětů; přelud, klamná představa"

fatalizmus

 

"přesvědčení, víra v osud; pasivní odevzdání se"

fatální

 

neblahý, osudový, osudný

fátum

 

osud

fatwa

 

náboženský trest smrti

faulfault

 

chyba, nedovolený zákrok, surovost

faun

 

"v římské mytologii bůh plodivé síly; satyr, smyslný člověk"

fauna

 

zvířena

faunistika

 

nauka o zvířeně

faunovský

 

smyslný, plný sexuality a poživačnosti

faustbal

 

síťová sportovní hra, kombinace volejbalu a nohejbalu

fauvizmus

 

expresivní malířský směr 1. desetiletí 20. století

faux pas

 

chybné jednání, omyl, nedopatření

favela

 

chudinská čtvrť s nízkou životní úrovní ve městech Latinské Ameriky, okrajová část města s chatrčemi

favorit

 

"oblíbenec, chráněnec; předpokládaný vítěz"

favorizovaný

 

"upřednostňovaný; pokládaný předem za vítěze"

fax

 

snímání, přenos a reprodukce dokumentu prostřednictvím telefonní sítě, telefax

fax-mail

 

faxová pošta

faxmodem

 

technický prostředek umožňující využít počítač ve funkcích telefaxu

fáze

 

časový úsek, stadium, etapa, část

fazeta

 

hrana skosená pod daným úhlem

fazona

 

tvar, forma (hl. oděvu), střih, model

fázor

 

harmonicky proměnná veličina při výpočtu. el. strojů matematicky popsaná komplexním výrazem

fázotron

 

kruhový urychlovač (cyklotron) těžkých nabitých částic, synchrocyklotron

fázování

 

uvádění v časový soulad, do společné fáze, rytmu, cyklu, synchronizování

feasibility

 

možnost, proveditelnost

feature

 

publicistický filmový televizní a žánr založený na skloubení prvků dramatických, hudebních a věcných, typ reportáže

featuring

 

charakterizování, zdůrazňování

febrilní

 

horečnatý

fec.

 

fecit

fecit

 

výtv. umění udělal, vytvořil, zkratka fec.

federace

 

"1. spojení dvou nebo více států v jeden společný stát; 2. zájmové sdružení, svaz"

fedrovat

 

"podporovat, napomáhat; těžit"

feedback

 

zpětná vazba

féerie

 

"výpravná divadelní hra s fantastickými ději a postavami; cirkusové představení s dějem a překvapivými prvky; kouzelný výjev"

fejeton

 

krátká vtipná stať, zamyšlení na aktuální téma

fekálie

 

výkaly

fekundace

 

oplodnění, oplození, otěhotnění

fekundita

 

plodnost

feláh

 

v arabských zemích rolník

feldkurát

 

vojenský kněz

feloderm

 

zelená kůra stonku rostlin tvořená živými buňkami s chloroplasty

felogen

 

dělivé pletivo v podkožce u rostlin

1 2 3 4 5 6 7 8 14 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.