Slova začinajíci na F

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno F

flexe

 

"ohýbání, ohnutí; pohyb v kloubu"

flexibilita

 

ohýbatelnost, pružná přispůsobivost

flexibilní

 

pohyblivý, nestálý, pružný

flexit

 

chlubit se, machrovat, flakat se

flexivní

 

ohebný, flektivní

flexografie

 

gumotisk

flexometr

 

průhyboměr

flexura

 

"ohbí, ohyb; zakřivený tvar orgánu nebo jeho části; porušení vrstvy horniny ohybem"

flíglhorna

 

křídlovka

flinta

 

puška, ručnice

flip

 

"1. výživný, poměrně sladký nápoj obsahující mléko, sirupy, mošty, cukr, žloutek a led; 2. v krasobruslení jednoduchý odpíchnutý skok"

flipper

 

hrací automat

flirt

 

nezávazný milostný zájem, flirtování

flitr

 

třpytivý plíšek k ozdobě šatů

floating

 

"plovoucí, volný; např."

floating rate

 

pohyblivý měnový kurz

flobertka

 

palná zbraň s dlouhou hlavní

flokulace

 

srážení, vločkování

flokule

 

jasnější oblasti vločkovitého tvaru na slunečním povrchu

floorball

 

sálový hokej s lehkým míčem a lehkými hokejkami

flop

 

"1. novinka, která se neujala; 2. styl skoku do výšky"

floppy disk

 

pružný magnetický disk, disketa

flór

 

"květ, rozkvět, výkvět; být ve flóru - být středem pozornosti, mít úspěch; lehká tkanina na závoje"

flóra

 

rostlinstvo, vegetace

florentin

 

dámský slaměný klobouk s širokou střechou

florin

 

měnová jednotka Nizozemska, gulden, zlatý

floristika

 

obor sledující rozšíření rostlin na určitém území

floskule

 

"květnatý výraz; bezobsažná fráze, pouze naučená věta"

flotace

 

"vzplavování;způsob rozrušování užitkových nerostů mokrou cestou"

flotátor

 

zařízení sloužící k flotaci rud

flotila

 

seskupení lodí

flow

 

"tok; ekon. toková, dynamická veličina"

flowmetr

 

"průtokoměr; průtokový měřič paliva za jízdy nebo letu"

fluence

 

"plynulost myšlení, formulace a řeči; pohotovost, nápaditost"

fluidita

 

tekutost

fluidizace

 

"způsob úpravy práškových a sypkých hmot, při němž nabývají vlastnosti kapalin; zkapalnění"

fluidní

 

tekutý

fluidum

 

"1. domnělá neviditelná látka jako nositel fyzikálních vlastností; 2. esprit, kouzlo osobnosti nebo místa"

fluktuace

 

"stálá změna, pohyb, kolísání; náhodné kolísání hodnoty nějaké veličiny kolem rovnovážné polohy; častá změna zaměstnání"

fluorescence

 

druh luminiscence, u níž dochází k emisi světla jen po dobu, kdy je buzena, světélkování

fluoreskující

 

světélkující

fluorid

 

sůl kyseliny fluorovodíkové

fluoristat

 

stabilizátor procesu fluorizace

fluorizace

 

užívání sloučenin fluoru jako prevence zubního kazu

flush

 

souvislá řada karet stejné barvy u protivníka

flutter

 

"1. druh chvění křídel letadla za letu, třepetání; 2. patologické kmitání srdečních předsíní"

fluviální

 

vzniklý výmolnou a ukládací činností tekoucí vody, říční

flyš

 

horniny charakteristické střídáním poloh jílovců a pískovců

fobie

 

"chorobný strach, úzkost; odpor, nenávist"

focus-free

 

pevné zaostření fotografického objektivu, fixfokus

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.