Slova začinajíci na F

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno F

filé

 

plátek masa

filek

 

svršek v kartách

filharmonie

 

velký symfonický orchestr

filiace

 

vzájemná závislost literárních námětů nebo motivů

filigrán

 

"1. druh zlatnické ozdoby; 2. způsob výzdoby iniciál v gotické knižní malbě; 3. průsvitka, vodoznak, vodotisk"

filigránský

 

jemný, křehký, drobný

filipika

 

prudký bojovný proslov

filistr

 

úzkoprsý člověk, omezenec

film

 

"1. celuloidový pás s vrstvou citlivou na světlo jako fotografický nebo kinematografický materiál; 2. souvislá řada snímků určená k promítání; 3. filmové umění, kinematografie; 4. tenký povlak na něčem"

filmografie

 

souhrn filmových děl, na nichž se daný subjekt podílel

filmotéka

 

archiv filmů, sbírka filmů

filmovat

 

"natáčet film; předvádět na oko, simulovat, markýrovat, podvrhovat, fixlovat"

filo-

 

první část složených slov mající význam láska k něčemu, záliba, náklonnost, touha

filodendron

 

ozdobná pokojová rostlina, monstera

filologie

 

"1. obor zabývající se jazykem a kulturou nějakého národa; 2. nauka zabývající se textově kritickým rozborem literárních děl; 3. lingvistika, jazykověda,jazykozpyt"

filoxenie

 

ve starokřesťanském a východokřesťanském umění zobrazení Boha v podobě tří andělů, starozákonní Trojice

filozof

 

"myslitel; hloubal, rozumbrada"

filozofie

 

tázání se po základech, smyslu, poznání světa a po místě člověka v něm

filtr

 

zařízení k zadržování, pohlcování, oddělování složky ze směsi

filtrace

 

oddělování složky ze směsi

filumenie

 

sběratelství nálepek od zápalkových krabiček

filuta

 

chytrák, šibal, mazaný člověk

final

 

konečný, poslední

finále

 

"závěrečná část sportovního zápasu nebo soutěže; závěrečná scéna"

finalista

 

"1. účastník finále; 2. stoupenec finalizmu"

finalita

 

"účelovost, určenost cílem; závěr"

finalizmus

 

názor vyvozující z výsledných stavů stavy předcházející

finální

 

"konečný, poslední, závěrečný; účelový"

finance

 

peníze, peněžní hospodářství

financovat

 

platit, poskytnout peníze

finanční

 

peněžní

fine

 

označení místa hudební skladby, kde se má při opakování skončit

finesa

 

"jemná podrobnost, jemný významový rozdíl; důvtip"

fingovat

 

"předstírat, vymýšlet si; padělat"

finis

 

konec

finiš

 

konec, dokončení, dohotovení, ukončení s vynaložením značného úsilí, spurt

finišer

 

silniční stroj na výrobu cemento nebo asfalto betonového krytu vozovky

finitizmuz

 

přesvědčení o nepřípustnosti kategorie nekonečnosti, protože překračuje možnou zkušenost

finta

 

"lest, léčka, úskok; sport klamání soupeře"

firemní

 

"náležející, patřící firmě; týkající se společnosti nebo podnikatele"

firma

 

"organizační jednotka ekonomiky; obchodní název, pod kterým podnikatel nebo společnost vystupuje"

firmant

 

kdo je oprávněn se podepisovat za firmu

firmware

 

soubor mikroprogramového vybavení počítače

firn

 

hrubozrnný sníh, postupně se měnící v namodralý ledovcový led

firnis

 

"ochranný nátěr; povrchová vrstva na keramice"

first class

 

vysoká, nejvyšší kvalita

fisiparie

 

nepohlavní rozmnožování mnohobuněčných bezobratlých

fiskál

 

"1. rozpočet; 2. státní úředník zastupující státní pokladnu; 3. právní zástupce, advokát v Uhrách"

fiskalita

 

"státní peníze; státní hospodaření, daně"

fiskální

 

rozpočtový, daňový

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.