Slova začinajíci na F

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno F

festovní

 

pevný, statný

fet

 

fetování

fetální

 

"plodový; lék. týkající se plodu"

fetiš

 

"kultovní předmět; jev nebo předmět přehnaného nekritického uctívání"

fetišizmus

 

"uctívání fetišů; sexuální úchylka chorobné záliby ve věcech erotického objektu"

fetopatie

 

porucha postihující plod v matčině těle

fetování

 

užívání drog, fet

fetovat

 

užívat drogy

fetus

 

zárodek savců v pokročilém vývojovém stadiu

feudál

 

pán, vládce panství

feudalizmus

 

společenský řád založený na vlastnictví půdy a na poddanství

feudum

 

léno, feudálem předaný pozemek do dědičného nebo doživotního užívání

fez

 

pokrývka hlavy nošená zejm. v islámských zemích

 

v řecké abecedě znak pro hlásku f

fiakr

 

nájemný kočár tažený párem koní

fiála

 

štíhlý jehlan ukončující a zdobící opěrné pilíře nebo štíty nad okny a portály gotických staveb

fiasko

 

neúspěch, úplný nezdar

Fiat

 

Označení zákonného platidla jako je např.: EUR, USD, CZK

fibr-

 

první část složených slov mající význam vazivo, vazivový

fíbr

 

pevný plast z celulózy

fíbrglas

 

skleněné vlákno, glass fibre

fibrila

 

"1. a) vlákno tvořené obv. bílkovinou vyskytující se např. ve svalech nebo nervových buňkách; b) strukturní jednotka celulózy u rostlin, tvořená svazky makrofibril; 2. útvar tvaru vlákna, krystalit z lineárních makromolekul"

fibrilace

 

"1. míhání srdečních komor provázené bezvědomím se zástavou srdeční činnosti nebo míhání srdečních síní provázené nepravidelnou srdeční činností; 2. konečné stadium při mletí papíroviny v holendrech; 3. text. Rozvlákňování"

fibrin

 

bílkovinná vlákna působící srážení krve

fibroskopie

 

vyšetření trávicí trubice pomocí endoskopu

fibróza

 

zmnožení, zhuštění vaziva ve tkáni

ficka

 

pomocná síla (obv. v kuchyni)

fideizmus

 

názor, že víra stojí nad rozumovým poznáním

fidlovačka

 

"1. obuvnické hladítko na kůži; 2. pražská jarní lidová slavnost, původně pořádaná obuvnickým cechem v Nuslích"

fídrfeeder

 

"dávkovač, přivaděč, podavač; anténový napáječ"

field-balf

 

pálkovací hra vzniklá spojením kriketu a baseballu

fiesta

 

španělská lidová slavnost

fifatelie

 

sběratelství poštovních známek a dalšího filatelistického materiálu

fifiálka

 

pobočka

fifty fifty

 

"nerozhodně; stejným dílem, napolovic"

figura

 

"1. postava; 2. uměle zhotovená postava; 3. vzorec, obrazec; 4. prostředek básnického stylu spočívající v seskupování slov nebo vět, přičemž se slovní význam nemění; 5. krátký hudební útvar zdobící melodii"

figurace

 

"1. sestavení, seskupení; 2. výzdoba hlasů skladby vedlejšími melodickými tóny"

figurína

 

uměle zhotovená postava, figura

figurovat

 

vystupovat v něčem nebo při něčem, vyskytovat se

fikce

 

zdání, klam, doměnka, představa, smyšlenka

fikcionalizmus

 

názor,že naše představy světa jsou pouhé

fiktivní

 

zdánlivý, neexistující, smyšlený

fiktonym

 

jméno přijaté za účelem zatajení pravého jména

filafil

 

vzorek se šikmým schodkovitým řádkováním, tvořený vazbou a kombinací dvou kontrastních barev v osnově i útku

filament

 

průmět protuberance na sluneční kotouč

filantrop

 

"stoupenec filantropie; lidumil, dobroděj"

filantropie

 

lidumilnost, dobročinnost, pomoc sociálně slabým

filc

 

plst

filcka

 

"1. druh vši; 2. lehká žena, poběhlice, nevěstka"

file

 

soubor

1 2 3 4 5 6 7 8 14 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.