Slova začinajíci na F

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno F

futurum

 

budoucí čas sloves

fuzarióza

 

choroba rostlin vyvolaná srpovničkou

fúze

 

splynutí, sloučení

fuzikladióza

 

choroba rostlin způsobující strupovitost ovoce

fyko-

 

první část složených slov mající význam chaluha, mořská řasa

fylo-

 

první část složených slov mající význam rostlina, list rostliny

fylogeneze

 

vývoj člověka a ostatních organizmů

fylogenie

 

nauka o vývoji živočichů a rostlin

fysis

 

tělesná podstata, tělesný stav

fyto-

 

první část složených slov mající význam rostlina, rostlinný

fytocenóza

 

rostlinné společenství

fytofág

 

živočich živící se pouze rostlinnou potravou

fytoflora

 

plíseň bramborová

fytopatologie

 

nauka zabývající se studiem chorob rostlin, rostlinná patologie

fytoterapie

 

léčení nemocí rostlinami

fyzický

 

"hmotný, tělesný; f. osoba - člověk jako právní subjekt"

fyzika

 

obor studující základní vlastnosti hmoty a nejjednodušší formy jej o pohybu

fyzikální

 

související s fyzikou

fyzio-

 

první část složených slov mající význam příroda, přírodní

fyziognomie

 

podoba, výraz (obv. obličeje)

fyziognomika

 

nauka zkoumající souvislosti mezi fyziognomií a povahovými vlastnostmi jedince

fyziokracie

 

vláda přírody

fyziokratizmus

 

ekonomická teorie považující za hlavní zdroj bohatství zemědělskou výrobu

fyziologický

 

normální, přirozený, týkající se zdravého organizmu týkající se fyziologie

fyziologie

 

věda zabývající se životními pochody uvnitř organizmů

fyzioterapie

 

léčení nemocí fyzikálními metodami (teplo, masáž, voda, vzduch)

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14  <

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.