Slova začinajíci na F

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno F

falus

 

mužský pohlavní úd, pyj

falzet

 

fistulový hlas

falzifikace

 

"falšování, padělání, napodobení; vyvrácení hypotézy nebo teorie"

falzifikát

 

falsifikát - padělek, falzum

falzum

 

padělek, falzifikát

fáma

 

šířená, často neověřená zpráva

famillární

 

nenucený, domácký, důvěrný

famózní

 

skvělý, proslulý

fámulus

 

pomocník, sluha, nohsled, poskok

fanatizmus

 

"nekritické zaujetí; slepé vášnivé nadšení"

fandengo

 

španělský lidový párový tanec v třídobém taktu a mírném tempu,s doprovodem kytary a kastanět

faneor-

 

první část složených slov mající význam viditelnost, viditelný, viditelně

fanfára

 

slavnostní znělka, slavnostní troubení

fanfaron

 

chvastoun, mluvka, vejtaha

fanklub

 

spolek přátel a přívrženců nějaké významné nebo populární osobnosti

fant

 

zástava

fantaskní

 

přeludový, neskutečný, obrazivý, přeludně fantastický

fantasta

 

"snílek, blouznivec; člověk odtržený od reality"

fantastický

 

"vymyšlený, vysněný, neskutečný; obrovský, přemrštěný; nádherný,překrásný"

fantastika

 

"fantastický ráz; fantastická literatura"

fantastron

 

elektronický obvod vytvářející pilovité kmity

fantaz

 

"duševní choroba, šílenství; blouznění z horečky"

fantazie

 

"obrazotvornost, představivost; blouznivý nápad; smyšlenka, výmysl; hudební skladba bez pevné hudební formy"

fantazírovat

 

"blouznit, mluvit z cesty; pustit fantazii ze řetězu"

fantazmegorie

 

"fantastický přelud, vidina; kouzlo vytvořené fantazií"

fantom

 

"1. přízrak, vidina, přelud; 2. citový prožitek na základě představy"

fantomový

 

zdánlivý, např. pocit, představa nebo bolest v končetině po amputaci

farad

 

jednotka elektrické kapacity

faraon

 

1. staroegyptský panovník 2. druh mravence

farino-

 

první část složených slov mající význam mouka

farinóza

 

škrobová celulóza

farizej

 

"1. stoupenec starožidovské náboženské sekty; 2. licoměrník, pokrytec, člověk dvojí tváře"

farizejství

 

pokrytectví, dvoutvářnost

farizeus

 

farizej

farma

 

"hospodářství, statek; sport v kolektivních hrách rezervní, výkonnostně slabší družstvo"

farmaceut

 

zdravotník zabývající se výzkumem, výrobou, analýzou a výdejem léků

farmaceutický

 

týkající se léčiv, léčivých přípravků a léků, farmacie

farmacie

 

lékárnictví

farmaka

 

léky, léčiva

farmako-

 

první část složených slov mající význam lék, léčivo, léčivý

farmakologie

 

obor zabývající se účinkem léčiv na živé organizmy a jejich přeměnou v organizmu

farník

 

příslušník farního obvodu

farnost

 

nejmenší územní správní jednotka vymezená biskupem, s vlastním kostelem a správcem

farologie

 

vědní obor zabývající se stavbou, činností a funkcí majáků

fartlek

 

intervalový trénink běhu v přírodním prostředí se střídáním různě dlouhých úseků a různého tempa

faryngitida

 

zánět hltanu

fasáda

 

"1. průčelí budovy; 2. povrch, vnějšek; 3. obličej fasciace, svazčitost"

fascikl

 

svazek listin

fascinace

 

okouzlení, omámení

fascio

 

"sjednocení, svazek prutů; základ pojmu fašizmus"

1 2 3 4 5 6 7 8 14 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.