flexura

Výraz (slovo) flexura má tyto významy:

  • ohbí, ohyb
  • zakřivený tvar orgánu nebo jeho části
  • porušení vrstvy horniny ohybemDalší slova začinající na písmeno F

Slova s podobným názvem: antireflexní, cirkumflex, deflexe, flexe, flexibilita

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.