flotátor

Výraz (slovo) flotátor a má tento význam:

zařízení sloužící k flotaci rudDalší slova začinající na písmeno F

Slova s podobným názvem: flotace, flotila

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.