fluidizace

Výraz (slovo) fluidizace má tyto významy:

  • způsob úpravy práškových a sypkých hmot, při němž nabývají vlastnosti kapalin
  • zkapalnění

Další možné výrazy tohoto slova: fluidisaceDalší slova začinající na písmeno F

Slova s podobným názvem: fluidita, fluidní, fluidum

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.