Slova začinajíci na O

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno O

omfalos

 

"mytický střed světa; pupek světa; pupek"

omikron

 

v řecké abecedě znak pro hlásku o

ominózní

 

osudný, zlověstný, neblahý

omise

 

"opomenutí, zanedbání; omyl ze zanedbání"

omisivní

 

(čin) spáchaný zanedbáním

omni-

 

první část složených slov mající význam vše

omni iure

 

plným právem

omni tempore

 

kdykoli, vždy

omnibus

 

silniční vozidlo pro hromadnou přepravu osob

omnipotence

 

všemohoucnost

omniprezence

 

všudypřítomnost

omniscience

 

vševědoucnost

omnium

 

sportovní závod (obv. cyklistický) složený ze dvou a více disciplín

omnium consensu

 

s obecným souhlasem

omnivor

 

všežravec, pantofág

onanie

 

pohlavní sebeukájení, masturbace, ipsace

oneiro-

 

první část složených slov mající význam spánek, sen, snový

oneiromantie

 

věštění ze snů

onerozita

 

zatížení závazkem (právním)

onestep

 

společenský tanec amerického původu

oniomanie

 

chorobná touha po nakupování

onko-

 

první část složených slov mající význam nádor, nádorový

onkogeny

 

geny odpovědné za nádorovou přeměnu buňky a za tvorbu nádoru, nádorové viry

onkologie

 

lékařský obor zabývající se nádorovými onemocněními, jejich prevencí, diagnostikou a léčením

on-line

 

"zapojený, zapnutý, v chodu, v provozu; zapojený na ústřední počítač, spřažený"

onomastika

 

nauka o vlastních jménech, onomatologie

onomato-

 

první část složených slov mající význam jméno, slovo

onomatologie

 

onomastika

onomatopoický

 

zvukomalebný

onomatopoie

 

zvukomalba

onomeziologie

 

nauka o pojmenování (věcí, jevů, vztahů) jazykovými znaky (slovy)

onto-

 

první část složených slov mající význam bytí, poznání

ontogeneze

 

individuální vývoj jedince od zárodečného vývoje do zániku

ontologie

 

principy a příčiny bytí, metafyzika

onus probendi

 

"tíha důkazu; kdo něco tvrdí, má to i dokázat"

onych-

 

první část složených slov mající význam nehet, nehtový

oo-

 

první část složených slov mající význam vejce, vaječný

oocyt

 

buňka vznikající během zrání vajíčka, ovocyt

oogamie

 

oplodnění vajíčka spermií, ovogamie

oogeneze

 

vývoj vajíčka ve vaječníku živočichů, ovogeneze

ooid

 

kulovité nebo vejčité tělísko v sedimentech

oomyceta

 

druh nižších hub

oosféra

 

samičí pohlavní buňka, ovosféra

opacita

 

"schopnost pohlcovat záření; číslo charakterizující průhlednost tělesa"

opalescence

 

rozptyl světla způsobený malými částečkami obsaženými v průhledné látce

opalizovat

 

hrát duhovými barvami

op-art

 

optické umění, abstraktní směr moderního výtvarného umění v 60. letech 20. století

opce

 

1.výkon opčního práva, výběru, volby něčeho 2.prodloužení určité smlouvy 3. možnost volby nebo výběru

opční

 

nepovinný, dobrovolný, volitelný, s právem volby

open

 

"otevřený; sport přístupný amatérům i profesionálům"

1 2 3 4 5 6 7 8 9  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.