Slova začinajíci na O

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno O

okulár

 

spojná optická soustava k pozorování skutečného obrazu vytvořeného objektivem

okultista

 

stoupenec, přívrženec a vyznavač okultizmu

okultistický

 

tajemný, magický, okultní

okultizmus

 

názor o existenci nadpřirozených (neznámých) sil a skutečnosti i praktiky s nimi spojené

okultní

 

"okultistický; tajný, skrytý; zrakem nezjistitelný"

okupace

 

"obsazení, zabrání obv. cizího území; přivlastnění"

old-fashioned

 

staromódní, starodávný

oldtime-jazz

 

klasický džez starého stylu

old-timer

 

starý automobil, veterán

oleandr

 

okrasný jedovatý strom nebo keř

olefin

 

nenasycený uhlovodík s jednou dvojnou vazbou mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci, alken

olein

 

kyselina olejová, elain

oleo-

 

první část složených slov mající význam olej, olejový

oleokrém

 

hydrofobní emulzní kosmetický přípravek

olig-

 

první část složených slov mající význam nečetný

oligarchie

 

"vláda nevelké skupiny osob; vládnoucí skupina"

oligocén

 

nejmladší oddělení paleogénu

oligodoncie

 

neúplný počet zubů

oligodynamie

 

schopnost těžkých kovů usmrcovat, ničit bakterie

oligofág

 

živočich živící se pouze několika málo druhy potravy

oligofrenie

 

slabomyslnost, mentální retardace

oligofrenopedagogika

 

nauka o výchově slabomyslných

oligogen

 

gen s velkým účinkem podmiňující některý znak fenotypu, majorgen

oligoklas

 

živec, minerál ze skupiny plagioklasů

oligomer

 

nízkomolekulární polymer složený z několika strukturních jednotek

oligopeptid

 

peptid s nejvýše deseti aminokyselinovými monomerními jednotkami

oligopol

 

struktura trhu charakteristická malým počtem prodávajících

oligopson

 

struktura trhu charakteristická malým počtem kupujících a velkým počtem prodávajících

oligoseprobie

 

v typologii znečištění vod čisté vody horských jezer a vodních toků s malým počtem organizmů

oligospermie

 

snížené množství spermií v ejakulátu, snížená tvorba spermií

oligotrofní

 

chudý na živiny

oligurie

 

snížené vylučování moči

olivín

 

žlutozelený až olivově zelený křemičitanový minerál

olymp

 

vrchol možností

olympiáda

 

"olympijské hry, vrcholná mezinárodní sportovní soutěž konaná každý čtvrtý rok v různých státech; vrcholná soutěž vůbec"

olympijský

 

vztahující se k olympijským hrám, k olympiádě

olympionik

 

účastník olympijských her

olympský

 

"vztahující se k Olympu; vznešený, majestátní, velebný"

omagra

 

dna ramenního kloubu

omartritida

 

zánět ramenního kloubu

omartróza

 

degenerativní onemocnění ramenního kloubu

ombré

 

střídavě se opakující barevné stínování na niti, látce

ombro-

 

první část složených slov mající význam déšť, dešťový

ombrograf

 

srážkoměrný přístroj zapisující průběh a množství spadlých srážek

ombudsman

 

státní nezávislý pověřenec pro občanské záležitosti

omega

 

v řecké abecedě znak pro hlásku o

omen

 

osudové znamení

omerta

 

mafiánský zákon o mlčení

omfal-

 

první část složených slov mající význam pupek, pupečník, pupeční

omfalitida

 

zánět pupku, zejména u novorozeňat

1 2 3 4 5 6 7 8 9  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.