Slova začinajíci na N

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno N

neuron

 

nervová buňka

neuropatie

 

blíže nespecifikované onemocnění nervů

neuroradiologie

 

obor radiologie zabývající se chorobnými změnami mozku a míchy

neurosekrece

 

schopnost nervových buněk tvořit hormony

neurostimulátor

 

přístroj k povzbuzení nervů

neurotik

 

jedinec trpící neurózou, neurastenik

neurotomie

 

chirurgické protětí nervu k odstranění bolesti

neuróza

 

psychická porucha s delším vývojem bez prokazatelné chorobné změny nervstva

neuston

 

společenstvo drobných živočichů žijících v povrchové vrstvě vody

neutrál

 

"1. osoba zachovávající nestrannost; 2. nezařazená rychlost v převodovce např. motorového vozidla"

neutralita

 

nestranný postoj, neúčast ve sporu

neutralizace

 

"zrušení účinnosti věci nebo děje; chem. reakce kyselin se zásadami"

neutrální

 

"nestranný, nezúčastněný, neurčitý, nevýrazný; chem. nemající charakter kyselin ani zásad"

neutrino

 

elektricky nenabitá elementární částice patřící mezi leptony

neutron

 

elementární částice patřící mezi nukleony

neutrum

 

u jmen střední rod

never-ending

 

nekonečný, věčný, trvalý

névus

 

mateřské znaménko, rozšířená podkožní céva

NEW

 

Net Economic Welfare, čistý ekonomický blahobyt

new age

 

nový věk, hnutí předpovídající přechod lidstva k toleranci a souznění s přírodou

new age music

 

hudební styl blízký ezoterické hudbě, obv. uměleckého či alternativního charakteru

new romance

 

módní hudební styl z počátku 80. let 20. století

new wave

 

"nová vlna; hudební styl z počátku 80. let 20. století"

news

 

"novinka, zpráva; zprávy"

newsaholic

 

člověk posedlý zprávami v novinách

newton

 

jednotka pro sílu

nexus

 

souvislost, spojení

ngultrum

 

měnová jednotka Bhútánu

nidace

 

uhnízdění oplodněného vajíčka v děložní sliznici

nielo

 

technika zdobení kovových, zejm. stříbrných, předmětů ve šperkařství a zbrojířství

nife

 

zemské jádro podle pravděpodobného složení z niklu (Ni) a železa (Fe)

night club

 

noční podnik, noční klub, bar

nigrin

 

černá odrůda minerálu rutilu

nigromantie

 

černokněžnictví, provozování zlých kouzel

nigrosin

 

umělé modročerné barvivo

nihilista

 

stoupenec nihilizmu

nihilizmus

 

odmítavý nebo negativní vztah k hodnotám

nika

 

"1. výklenek ve zdi; 2. životní prostředí vyhovující potřebám určitého souboru rostlin nebo živočichů"

nikefobie

 

strach z vítězství, z úspěchu

nikol

 

polarizační hranol

nikotin

 

jedovatý alkaloid obsažený v listech tabáku

nikotinizmus

 

chorobná závislost na nikotinu

niktace

 

křečovité mžikání očním víčkem

nimbostratus

 

dešťová sloha, rozsáhlá šedá oblačná vrstva

nimbus

 

"svatozář, gloriola, aureola; proslulost; již nepoužívané označení pro dešťová nebo sněhová oblaka"

nimrod

 

lovec

nip

 

drobný umělecký předmět

nirvána

 

"rozplynutí; stav blaženosti, klidu, zapomenutí"

nitrace

 

zavádění jedné i více skupin -NO2 do organických sloučenin

nitrát

 

ester kyseliny dusičné

1 2 3 4 5 6 7 8 9  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.