Slova začinajíci na N

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno N

nefoskop

 

oblakoměr, přístroj k určení směru a rychlosti tahu oblaků

nefrektomie

 

chirurgické odstranění ledviny

nefridie

 

jednoduchý vylučovací orgán některých bezobratlých

nefrit

 

zelený minerál ze skupiny amfibolů, ozdobný kámen

nefritida

 

zánět ledvin

nefro-

 

první část složených slov mající význam ledvina, ledvinový, ledvinný

nefrolit

 

ledvinový kamének

nefrolitiáza

 

výskyt ledvinových kamenů

nefrologie

 

obor zabývající se fyziologií, diagnostikou a léčbou nemocí ledvin

nefron

 

základní funkční a stavební jednotka ledvin

nefropyelitida

 

zánět ledviny a její pánvičky

nefros

 

ledvina

nefroskleróza

 

skleróza ledvin

nefróza

 

chorobné odumírání ledvinových buněk s poškozením kanálků

negace

 

"zápor; popření, odmítnutí"

negativ

 

fotografický, filmový, televizní obraz v doplňkových tónech

negativizmus

 

"popírání jakýchkoli kladných jevů; odmítání kladných a vyzdvihování záporných, stinných stránek skutečnosti"

negativní

 

"záporný, nepříznivý; opačný; nežádoucí"

negativum

 

"cokoli záporného, negativní stránka; záporný slovesný tvar"

negližé

 

nedbalky, spodní prádlo, neúplné oblečení

negociace

 

"jednání, dohadování, vyjednávání; zprostředkování"

negovat

 

odmítat, popírat

negr

 

černoch

negramotnost

 

"nevzdělanost; neznalost čtení a psaní; nekulturnost"

negrituda

 

"černošská kultura, hrdost na černošský původ; literární hnutí moderních francouzsky píšících černých Afričanů oslavující černošství"

negroidní

 

černošského rázu, černý, černochům podobný

negus

 

císař v Etiopii

nehumánní

 

nelidský

nekonsekventní

 

"bez závěru, bez možnosti východiska, bez souvislosti; od věci, bez vztahu k věci"

nekro-

 

první část složených slov mající význam mrtvý, smrt, umírání

nekrofág

 

živočich živící se mrtvým tělem jiného živočicha

nekrofilie

 

sexuální deviace charakterizovaná erotickou náklonností k mrtvolám, nekromanie

nekrolog

 

písemný nebo ústní projev o životě a významu zemřelého

nekromantie

 

vyvolávání duchů zemřelých, duchařina

nekropole

 

město mrtvých, pohřebiště

nekropsie

 

"znalecké ohledání a zkoumání mrtvoly; pitva"

nekróza

 

odumření tkáně nebo orgánu v živém organizmu

nektar

 

"nápoj řeckých bohů dávající nesmrtelnost a věčné mládí; sladká šťáva rostlin"

nektarinka

 

ovoce podobné broskvi

nekton

 

společenstvo větších vodních živočichů plovoucích ve vodě

nelzon

 

chvat v zátylku při zápasení a při zachraňování tonoucích

nematoda

 

hlístice

nénie

 

"starořímská pohřební píseň; lyrická báseň"

neo-

 

první část složených slov mající význam nový, novo-

neobiogeneze

 

teorie o vzniku života chemickou evolucí, evoluční abiogeneze, autogonie

neofašizmus

 

ideologie a politické hnutí usilující o obnovení fašizmu

neofobie

 

chorobný strach z něčeho nového

neofyt

 

"nový člen, nováček církve, organizace; naturalizovaná rostlina"

neogén

 

mladší třetihory

neoimpresionizmus

 

směr v malířství navazující na impresionizmus, pointilizmus

1 2 3 4 5 6 7 8 9  < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.