Slova začinajíci na N

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno N

numerologie

 

"číselná mystika; věštění, čtení z čísel"

numerus cleusus

 

uzavřený, omezený počet

numizmatika

 

nauka o mincích a mincovnictví

nuncius

 

papežův diplomatický zástupce v postavení velvyslance

nunčak

 

nástroj asijského bojového umění

nurie

 

akvarijní rybka

nús

 

"duch, rozum; princip řádu a vývoje"

nutace

 

"malé periodické kolísání v precesním pohybu zemské osy; periodická změna růstu"

nutriční

 

výživný, vztahující se k výživě

nutrie

 

býložravý vodní hlodavec s plovacími blánami chovaný pro kožešinu i maso

nutriet

 

obarvená kožešina z jehňat

nutritivní

 

živinný, výživný

 

v řecké abecedě znak pro hlásku n

nykt-nykto-

 

první část složených slov mající význam noc, noční, tma

nyktofobie

 

chorobný strach z noční tmy, tmy vůbec

nylon

 

"polyamidové vlákno; látka z toho to vlákna"

nymf-

 

první část složených slov mající význam nymfa, mladá žena

nymfa

 

"1. víla, bohyně přírodních sil; 2. nedospělé stadium hmyzu s proměnou nedokonalou"

nymfeum

 

"místo zasvěcené nymfám pramenů; jeskynní svatyně; velká kašna s tekoucí vodou, fasádou, fontánami a kaskádami"

nymfomanie

 

chorobná touha ženy po muži, chorobně zvýšená pohlavní vzrušivost a nenasytnost ženy, ženská hypersexualita

nystagmus

 

mimovolné pohyby očí

1 2 3 4 5 6 7 8 9  <

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.