Slova začinajíci na N

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno N

natální

 

vztahující se k narození, porodu

nativista

 

stoupenec nativizmu

nativita

 

"1. porodnost, natalita; 2. vstupní údaje pro sestavení horoskopu zrození, vzniku, založení něčeho"

nativitní

 

"1. vztahující se k nativitě; 2. osudově určený postavením planet v den narození"

nativizmus

 

názor, že duši jsou vrozené ideje a poznání je pouhé rozpomínání

nativní

 

přírodní

natrium

 

sodík

natrolit

 

minerál ze skupiny zeolitů

natron

 

hydroxid sodný

nátryl

 

druh melodické hudební ozdoby

nátura

 

povaha, přirozenost

natura naturans

 

příroda tvořící, tvořivá, aktivní

naturálie

 

spotřební suroviny nebo předměty nahrazující nebo doplňující mzdu

naturalistický

 

"přirozený, nezkreslující, ostře realistický; drsný"

naturalizace

 

"zdomácnění, přizpůsobení; splnění podmínek k udělení státního občanství cizinci"

naturalizmus

 

"názor na výlučnost, oduševnělost přírody; umělecký směr přelomu 19. a 20. století"

naturální

 

"přírodní; nepeněžní, věcný; přirozený, neškolený"

naturel

 

"1. přirozená povaha; 2. druh bavlněné tkaniny"

naturista

 

stoupenec naturizmu, nudista

naturizmus

 

"1. oslavování přírody, nudizmus; 2. směr ve francouzské literatuře konce 19. století"

naturščik

 

neherec účinkující ve filmu

nau-

 

první část složených slov mající význam loď, mořský

naupatie

 

mořská nemoc

nauplius

 

larva korýšů

nautický

 

"námořní, plavební, navigační; vztahující se k nautice"

nautika

 

nauka o správném vedení lodi, navigace

nauzea

 

pocit nevolnosti, nutkání ke zvracení

naveta

 

úzký dlouhý výbrus drahých kamenů, lodička, ovísek

navigace

 

"1. vedení lodi nebo letadla po předem určené dráze a určování jejich polohy; 2. upravený říční břeh, splavný průtok, kanál"

navigátor

 

"lodní, palubní velitel, navigační důstojník; technické zařízení pro navigaci"

nazála

 

nosová hláska, nosovka

nazalizace

 

"změna ústní hlásky v nosovou; zapojení nosní dutiny při výslovnosti"

nazarén

 

"1. stoupenec nazarenizmu; 2. křesťan z počátků křesťanství, nazarejec"

nazarenizmus

 

malířský směr 1. poloviny 19. století

nazo-

 

první část složených slov mající význam nos, nosní

NDP

 

Net Domestic Product, čistý domácí produkt

neandrtálec

 

pračlověk

near money

 

"skoropeníze; finanční aktiva, která svou snadnou převoditelností na peníze představují téměř skutečné peníze"

nebozez

 

druh vrtáku do dřeva

nebula

 

"1. mlhovina; 2. uzavírací oplatka na lék v prášku; 3. lehký oční zákal"

nebulární

 

vzniklý z mlhoviny, mlhovinový

nebulizátor

 

rozprašovač

nebulózní

 

nejasný, záhadný

necesárie

 

potřeby

necesér

 

schránka nebo kufřík s drobnými cestovními, obvykle toaletními potřebami

nederlandistika

 

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou Nizozemska

nef

 

středověká plachetní loď se třemi až čtyřmi stěžni, nao

nefelin

 

křemičitan, horninotvorný nerost ze skupiny živců

nefelometr

 

zákaloměr, přístroj k měření koncentrace látek založený na měření rozptylu světla

nefelometrie

 

metoda chemické analýzy, při níž se měří zákaly

1 2 3 4 5 6 7 8 9  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.