natalita

Výraz (slovo) natalita má tyto významy:

  • porodnost
  • demografický ukazatel počtu narozených na 1000 obyvatel
  • nativita
  • množivostDalší slova začinající na písmeno N

Slova s podobným názvem: denatalita, gemináta, komnata, koordináta, mortinatalita

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.