Slova začinajíci na C

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno C

centroplán

 

"střední část křídla letadla; místo, na které se napojují vnější části křídla"

centrování

 

"středění, vyrovnání na střed; přihrávání míče do středu"

centrum

 

střed, středisko, ústředí

cenzor

 

"1. úředník pověřený prováděním cenzury; 2. úředník pověřený prováděním cenzu"

cenzura

 

kontrola, dozor, dohled, zejm. nad tiskem

cenzus

 

sčítání lidu

cepín

 

horolezecká hůl opatřená kovovým zobcem

cer cle

 

kroužek, malá uzavřená společnost

ceramic metals

 

cermet

cerber

 

kerberos

cereálie

 

obilniny

cereální

 

"obilný; obilnářský"

cereals

 

obilniny, cereálie

cerebrální

 

mozkový

cerebrospinální

 

mozkomíšní

cerebrovaskulární

 

mozkocévní

cerebrum

 

mozek, encefalon

ceremoniál

 

"obřad; slavnost; obvyklý postup, procedura"

ceremoniální

 

obřadný, slavnostní, formální

ceremonie

 

okolky, ciráty

ceremoniel

 

ceremoniál

ceres

 

druh rostlinného tuku

cerkosporióza

 

choroba rostlin způsobená houbou skvrnatičkou

cermet

 

žárovzdorný materiál vyrobený spékáním směsi kovových a keramických prášků, ceramic metals

certifikát

 

průkaz, osvědčení, potvrzení,ověření správnosti

cervikální

 

krční

cese

 

postoupení nějakého práva, pohledávky, území

c'est la vie

 

to je život

cetan

 

lineární nasycený uhlovodík

ceteris paribus

 

za stávajících podmínek

ceuse occasionalis

 

příležitostná příčina

cézar

 

císař, panovník, samovládce

cézura

 

"liter. přerývka, mezislovní předěl ve verši spadající dovnitř stopy; předěl, krátká přestávka mezi frázemi"

cibelín

 

měkká vlněná tkanina s dlouhým lesklým vlasem

ciborium

 

"1. arch. stříška nad oltářem nesená čtyřmi sloupy, baldachýn; 2. liturgická nádoba z drahého kovu na noze a s víkem k uchovávání hostů"

cicero

 

"1. písmo o velikosti 12 bodů; 2. základní typografická délková jednotka rovná 4,51 mm"

cifra

 

"číslice, číslo; ozdoba"

cichlida

 

"dravá ryba tropů a subtropů; akvarijní ryba"

cikorka

 

kávová náhražka z čekanky

cimbál

 

deskový úderný strunný hudební nástroj

cimbuří

 

zubaté zakončení středověkých hradeb a hradebních věží

cimelie

 

vzácnosti, rarity, obv. v knihovně

cinema

 

kino

cinemaskop

 

systém širokoúhlého panoramatického promítání filmu

cinerace

 

zpopelnění

cink

 

"1. starý dechový dřevěný nástroj; 2. oční zákal; 3. podvodná značka na kartách"

cinquecento

 

období italské renezance v letech 1500-1600

cintorín

 

hřbitov

circulus vitiosus

 

"bludný kruh; logická chyba (zacyklení) v důkazu nebo v definici"

cire perdue

 

ztracený vosk, litecká technika odlévání v kovu

1 2 3 4 5 6 7 8 11 < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.