Slova začinajíci na C

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno C

cirka

 

asi, přibližně, kolem,zkratka cca

cirkadiánní

 

týkající se změn fyziologických funkcí organizmů s přibližně denní periodou

cirkulace

 

obíhání, koloběh

cirkulárka

 

kotoučová pila

cirkulární

 

kolující, kruhový, obíhající

cirkumcíze

 

obřízka

cirkumflex

 

"průtažný přízvuk; tažená intonace; francouzské diakritické znaménko ( ^ )"

cirkumpolární

 

"1. obtočnový; nikdy nezapadající pod obzor (např. hvězda); 2. ležící v oblasti zemského pólu"

cirkumzenitál

 

astronomický přístroj na určování zeměpisné polohy podle výšky hvězdy

cirkus

 

"1. ve starověkém Římě kruhový nebo oválný prostor pro závody a jiné produkce; 2. zábavní instituce; 3. zmatek, výtržnost"

cirokumulus

 

"řasokupa, malé kupovité oblaky převážně z ledových krystalků; beránky"

cirostratus

 

řasosloha, průsvitná vrstva oblaků vláknitého vzhledu

ciróza

 

svraštění a zatvrdnutí orgánu pri tvorbě nového vaziva, např. c. jater

cirus

 

řasa, oblak vláknitého tvaru z ledových krystalků

cisterciák

 

člen mnišského řádu reformované větve benediktinů

cisterna

 

"nádrž, obvykle na kapaliny; vůz s touto nádrží"

citace

 

"doslovné uvedení cizího textu nebo hudebního motivu; sám tento text nebo hudební motiv, citát"

citadela

 

samostatná městská pevnost

citát

 

doslovně uvedený cizí text nebo hudební motiv, citace

citera

 

deskový drnkací strunný hudební nástroj

citroník

 

citrus

citrus

 

strom nebo keř pěstovaný pro plody (pomeranče, citrony, mandarinky,grepy), citroník

citrusový

 

související s citrusem

city

 

"střed velkoměsta, obchodní nebo bankovní čtvrť města; velké nebo významné město"

citýrovat

 

"1. volat, předvolávat zbytečně nebo k vůli; 2. týrat, sužovat zbytečnými požadavky; 3. vyvolávat duchy, ďábla"

civil

 

"nevoják,civilista; civilní život, oblek"

civilista

 

nevoják, civil

civilistika

 

věda občanského práva

civilita

 

občanství, občanskost

civilizace

 

"hmotné a duchovní projevy lidské společnosti v historické posloupnosti; kultura, vzdělání"

civilizační

 

podporující civilizaci, směřující k civilizaci, vyplývající z civilizace, zušlechťující

civilizmus

 

umělecký směr počátku 20. století zdůrazňující střízlivý vztah ke skutečnosti a obdiv k technické civilizaci

civilní

 

"nevojenský, neuniformovaný, necírkevní, občanský; věcný, prostý"

civis

 

občan

cizelovat

 

"1. opracovávat, zdobit kovové předměty tepáním, rytím; 2. zdokonalovat, vylepšovat"

cizura

 

odstřižky kovu při ražbě mincí

clavecin

 

strunný klávesový hudební nástroj, cembalo, clavicembalo, harpsichord

clavicembalo

 

strunný klávesový hudební nástroj, cembalo, clavecin, harpsichord

clearing

 

klíring

clinch

 

klinč

clip

 

klip

clipboard

 

"1. psací deska, podložka s kolíčkem na přichycení papíru; 2.schránka, programový nástroj sloužící jako prostředník při výměně dat mezi aplikacemi"

closed-end fund

 

uzavřený investiční fond

cluster

 

klastr

coach

 

kouč

coaching

 

koučování

cobbler

 

kobler

coca-cola

 

kokakola

cocker-spaniel

 

kokršpaněl

cockney

 

"londýnský dialekt; přezdívka obyvatel Londýna hovořících tímto dialektem"

1 2 3 4 5 6 7 8 11 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.