Slova začinajíci na C

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno C

cedent

 

postupitel, kdo postupuje jinému nějaké právo

cedi

 

měnová jednotka Ghany

cédille

 

diakritické znaménko pod c (ç) označující výslovnost s nebo č

cedr

 

jehličnatý strom rostoucí ve Středomoří

cedule

 

"list, vývěska, plakát; bankovka"

cefalalgie

 

bolest hlavy, cefalea

cefalea

 

bolest hlavy, cefalalgie

cefalo-

 

první část složených slov mající význam hlava, hlavový, mozek, mozkový

cefalosporin

 

jedno ze skupiny antibiotik podobných penicilinu

cefeida

 

pulzující proměnná hvězda

cech

 

středověká organizace řemeslníků

cejch

 

"1. úřední značka potvrzující přesnost a správnost funkce měřidel a přístrojů; 2. neodstranitelné označení osoby, zvířete nebo věci"

cékostomie

 

chirurgické vyvedení slepého střeva ven z těla

celebrita

 

"znamenitost; vážená, proslulá osobnost; potentát"

celebrovat

 

sloužit mši

celibát

 

bezženství, svobodný stav

celina

 

"1. dosud neobdělaná půda; 2. poštovní cenina s vytištěnou poštovní známkou nebo s její kresbou"

celofán

 

průsvitná plastová fólie z regenerované celulózy

celta

 

nepromokavá plachta nebo díl stanu z ní vyrobený

celula

 

buňka

celulární

 

buněčný

celulitide

 

zánět buněčné tkáně, např. podkožní

celuloid

 

plast z nitrocelulózy a kafru

celulóza

 

polysacharid, základ buněčných stěn rostlinných tkání

cembalo

 

strunný klávesový hudební nástroj, clavicembalo, clavecin, harpsichord

cement

 

"1. prášková stavební hmota; 2. tmel užívaný v zubním lékařství"

cementace

 

"druhotné zpevnění, ztvrdnutí; sycení povrchu oceli uhlíkem; přirozené zpevnění usazené horniny, stmelení"

cemr

 

"hřbet, záda; dolní část zad"

ceno-

 

první část složených slov mající význam společenství, pospolitost

cenobium

 

funkční seskupení, kolonie buněk jednobuněčných řas

cenogeneze

 

společný původ z téhož předka, pokrevní příbuzenství

cenóza

 

živočišné nebo rostlinné společenství, biocenóza

cent

 

"1. metrický cent,100 kg; 2. drobná mince dolaru, guldenu a jiných měnových jednotek"

centaur

 

kentaur

centi-

 

"1. první část složených slov mající význam sto, stý; 2. předpona označující setinu,10 na -2"

centim

 

drobná mince franku, pesety a jiných měnových jednotek

centr

 

"střed; přihrávka do prostoru před soupeřovou brankou; střední útočník"

centrace

 

dostřeďování

centrála

 

"ústředna, ústředí; stavba centrální dispozice"

centralizace

 

soustřeďování do jednoho organizačního ústředí

centralizmus

 

systém řízení z jednoho organizačního ústředí

centrální

 

střední, středový, ústřední, hlavní

centricita

 

dostřednost, dostředivost

centrický

 

středový, směrující do středu

centrifuga

 

odstředivka

centrifugální

 

odstředivý

centripetální

 

dostředivý

centrizmus

 

"středovost; obv. charakteristika místa na politickém spektru"

centrkurt

 

ústřední dvorec

centrogram

 

kartogram určitého jevu umístěný v téžišti jevu

1 2 3 4 5 6 7 8 11 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.