cenogeneze

Výraz (slovo) cenogeneze a má tento význam:

společný původ z téhož předka, pokrevní příbuzenství

Další možné výrazy tohoto slova: cenogeneseDalší slova začinající na písmeno C

Slova s podobným názvem: biocenóza, ceno-, cenobium, cenóza, fytocenóza

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.