cenóza

Výraz (slovo) cenóza a má tento význam:

živočišné nebo rostlinné společenství, biocenóza

Další možné výrazy tohoto slova: cenosaDalší slova začinající na písmeno C

Slova s podobným názvem: biocenóza, ceno-, cenobium, cenogeneze, fytocenóza

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.