cenobium

Výraz (slovo) cenobium a má tento význam:

funkční seskupení, kolonie buněk jednobuněčných řasDalší slova začinající na písmeno C

Slova s podobným názvem: biocenóza, ceno-, cenogeneze, cenóza, fytocenóza

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.