Slova začinajíci na C

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno C

COCOM

 

koordinační výbor pro kontrolu vývozu zboží strategického významu

coda

 

přídavný závěr hudební skladby nebo její části

codex

 

kodex

cogito

 

"myslím, tedy jsem; Descartovo východisko"

coin

 

Označení pro kryptoměnu, která jde těžit. Napřiklad BitCoin

coke

 

kokakola

colbertizmus

 

francouzská varianta merkantilizmu

Cold Storage

 

Offline úložiště kryptoměn, resp. soukromých klíčů k adresám, na kterých jsou uloženy. Principem cold storage je, že seed nemáte přístupnou online.

Cold Wallet

 

Offline kryptoměnová peněžena

college

 

v anglosaských zemích a USA typ střední, vyšší nebo vysoké školy

colon

 

"1. kolon; 2. kolón"

color

 

barva

colour

 

barva, barevný

come-beck

 

návrat známé osobnosti do veřejného života

coming-out

 

veřejné přihlášení se k určité činnosti

comme il faut

 

jak se sluší, jak se patří, vzorně, patřičně

commedla dell'arte

 

starší italská improvizovaná komedie

commodo

 

volně, zvolna, pohodlně

common law

 

zvykové právo, obecné právo, angloamerický právní systém

common sense

 

prostý, zdravý rozum, selský rozum, praktické uvažování

compact disc

 

kompaktní deska, kompakt, cédéčko, zkratka CD

company

 

"společnost, sdružení; skupina, shromáždění. účast"

con-

 

první část složených slov mající význam s, se, spolu

conceptual-art

 

výtvarný směr 60. let 20. století soustředěný na nápad více než na jeho realizaci

concertino

 

"hudební skladba menšího rozsahu a menší obtížnosti než koncert; malá skupina sólových hudebníků"

concerto grosso

 

druh barokní instrumentální skladby střídajíci orchestr a concertino

conditio sine qua non

 

"podmínka, bez které nelze; nezbytná podmínka"

conductus

 

středověká vícehlasá skladba, kondukt

confessio

 

konfese

config

 

zvláštní textový soubor ovládající určité aspekty výkonu operačního systému v MS-DOS a OS/2

conquista

 

"dobývání, dobytí; španělský termín pro dobytí indiánských území v Novém světě"

conquistador

 

"dobyvatel; španělské označení pro dobyvatele Nového světa"

consensus

 

konsenzus

constable

 

konstábl

consul

 

konzul

contradictio in adjecto

 

"rozpor s přívlastkem; vzájemná negace dvou složek výrazu"

contrarietas

 

kontrárnost

contredanse

 

starší řadový živý společenský tanec

cookies

 

anglicky sušenka;informace, které se ukládají v internetovém prohlížeči na straně klienta. (Např. pro to aby si prohlížeč pamatoval obsah vašeho košíku v internetovém obchodě.)

cool

 

skvělý (slang mládeže)

cooler

 

míšený nápoj z ovocné šťávy s vínem nebo destilátem

copyright

 

doložka o výhradě autorského práva

cor

 

srdce

córdoba

 

měnová jednotka Nikaraguy

corium

 

korium

corner

 

skoupení určité komodity na trhu s úmyslem prodávat později za vyšší cenu nebo vedoucí k růstu cen okamžitě

cornflakes

 

kukuřičné lupínky

coroner

 

koroner

corporation

 

korporace

corps

 

sbor, např. diplomatický, armádní

1 2 3 4 5 6 7 8 11 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.