contrarietas

Výraz (slovo) contrarietas a má tento význam:

kontrárnostDalší slova začinající na písmeno C

Slova s podobným názvem: a contrario, contradictio in adjecto, contredanse, discont, full-contact

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.