castrizmus

Výraz (slovo) castrizmus a má tento význam:

politický systém na Kubě za F. Castra

Další možné výrazy tohoto slova: castrismus [kastrizmus]Další slova začinající na písmeno C

Slova s podobným názvem: antičástice, casting, castrum, častuška, kvazičástice

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.