Slova začinajíci na L

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno L

lanýž

 

chutná jedlá houba s podzemními plodnicemi

lapálie

 

nevýznamná maličkost, malichernost, drobná nepříjemnost

laparoskopie

 

optická vyšetřovací metoda dutiny břišní a jejích orgánů

laparotomie

 

chirurgické otevření břišní dutiny

lapidárium

 

sbírka kamenných plastik a zbytků stavebních památek

lapidární

 

"neobyčejně veliký, výrazný; ve stručnosti výstižný"

lapili

 

sopečné vyvrženiny struskovitého vzhledu

lápis

 

"kámen;1. infernalis - pekelný kamínek, dusičnan stříbrný;1. causticus - leptavý kamínek, hydroxid draselný;l. pumicis,l. vulcanicus - pemza"

lapsus

 

"chyba, omyl, pád; vypadávání (např. vlasů, nehtů); nedopatření (1. linguae - přeřeknutí)"

laptop

 

přenosný osobní počítač kufříkového rozměru s bateriovým napájením

lár

 

starořímský domácí bůžek

largo

 

"hud. široce, pomalu; skladba nebo její věta v tomto tempu"

lartpourlartizmus

 

umělecký směr pokládající samo umění za cíl tvorby, umění pro umění

larva

 

"1. vývojové stadium hmyzu mezi vajíčkem a kuklou; 2. maska, škraboška; 3. obličej, tvář"

laryngála

 

hrtanová souhláska

laryngektomie

 

chirurgické odstranění hrtanu, protětí hrtanu

laryngitida

 

zánět hrtanu

laryngofon

 

hrdelní mikrofon, u něhož se hlas nepřenáší ústy, ale přitisknutím k hrdlu

laryngologie

 

lékařská věda o hrtanu a jeho chorobách

laryngoskopie

 

vyšetřování hrtanu zrakem pomocí speciálního přístroje

larynx

 

hrtan

lasagne

 

italské široké nudle

lascivní

 

necudný, chlípný, smilný

laser

 

kvantový generátor světla

laso

 

dlouhý pevný provaz se smyčkou, nejčastěji na chytání zvěře

lassalizmus

 

směr v rakouském a německém dělnickém hnutí

last not least

 

poslední, ne však nejnepatrnější

lastex

 

tkanina s pryžovými nitěmi opředenými přízí

lastura

 

párovitá schránka bezobratlých

lat

 

měnová jednotka Lotyšska

latén

 

mladší doba železná

latence

 

skrytost, utajenost, neprojevenost

latentní

 

utajený, skrytý, bezpříznakový

laterál

 

boční plocha ponořené části plavidla

laterála

 

boková souhláska

lateralita

 

přednostní užívání jednoho z párových orgánů pohybového nebo smyslového ústrojí

laterální

 

postranní, boční

laterna magika

 

"1. jednoduché zařízení na promítání obrázků; 2. scénické umění kombinující živý herecký a taneční projev s filmovou projekcí a s hudbou"

latero-

 

první část složených slov mající význam boční

latex

 

"emulzní nátěrová barva; bílá na vzduchu tuhnoucí šťáva kaučukovníků, zdroj přírodního kaučuku"

latifundie

 

rozsáhlá plocha, obv. zemědělské půdy

latin rock

 

spojení latinskoamerické hudby s rockem (70. léta 20. století)

latinizmus

 

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z latiny nebo v něm podle latiny vytvořený

latinka

 

běžně užívaná moderní psací kurzíva v oblasti latinského písma

latituda

 

délka, odchylka

latrán

 

osada nebo město u hradu nebo zámku, podhradí

latrina

 

provizorní vykopaný záchod v polních podmínkách

laudánum

 

opium

lauf

 

"1. hlaveň; 2. hud. rychlý sled tónů následujících ve stupnici za sebou"

laur

 

"vavřín; sláva"

1 2 3 4 5 6 7 8 12 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.