latén

Výraz (slovo) latén a má tento význam:

mladší doba železnáDalší slova začinající na písmeno L

Slova s podobným názvem: bilateralita, bilaterální, kolaterála, kontralaterální, latence

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.