latence

Výraz (slovo) latence a má tento význam:

skrytost, utajenost, neprojevenostDalší slova začinající na písmeno L

Slova s podobným názvem: bilateralita, bilaterální, kolaterála, kontralaterální, latén

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.