Slova začinajíci na L

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno L

lakrimální

 

slzní

lakrimátor

 

slzotvorná látka

lakros

 

branková sportovní hra kanadského původu

laktace

 

tvorba a vylučování mléka z mléčné žlázy

laktagogum

 

látka zvyšující u žen v období laktace vylučování mléka

laktalbumin

 

albumin obsažený v mléce

laktam

 

cyklický amid vznikající odštěpením vody z příslušné aminokyseliny

laktát

 

ester mléčné kyseliny

laktáza

 

enzym štěpící laktózu

lakto-

 

první část složených slov mající význam mléko, mléčný

laktodenzimetr

 

přístroj k měření hustoty mléka

laktologie

 

nauka o mlékařství

laktóza

 

mléčný cukr

lakuna

 

mezera, štěrbina, prohlubeň, přerušení, prázdný prostor

lalace

 

broukání a žvatlání jako první projev dětské řeči

lalofobie

 

chorobný strach před mluveným projevem

lalopatie

 

žvatlavost, všechny druhy poruchy řeči

lama

 

"1. přežvýkavý sudokopytník žijící v Jižní Americe; 2. láma - tibetský buddhistický mnich"

lamaizmus

 

tibetsko-mongolská forma buddhizmu

lamarckizmus

 

první ucelená teorie vývoje, vytvořená J. B. Lamarckem

lambada

 

druh moderního tance

lambda

 

v řecké abecedě písmeno l

lambdacizmus

 

porucha výslovnosti hlásky l (řecky lambda)

lamela

 

plátek, destička, plíšek

lamentace

 

nářek, bědování

lamentoso

 

hud. naříkavě

lameta

 

ozdobný proužek nebo nitka kovového vzhledu

lamina

 

"blána; destička, ploténka, list"

laminární

 

vláknitý, vrstevnatý, probíhající v paralelních vrstvách

laminát

 

vrstvená hmota ve formě desek vyztužená vlákny

laminovaný

 

"vrstvený, lepený, spojený živicí; potažený průhlednou fólií"

lampas

 

"1. atlasová tkanina se vzorem; 2. lampasy - pruhy odlišné barvy na vnějších švech oblečení"

lampasák

 

důstojník

lampion

 

pestře barevná papírová lucerna

lanč

 

polední lehký oběd,přesnídávka

lančmít

 

mleté kořeněné maso v konzervě

land use

 

"1. nauka o socioekonomickém využívání přírodních zdrojů krajiny; 2. Mapa"

landfríd

 

zemský mír

landrace

 

masné plemeno prasat

land-rover

 

terénní automobil

landsmanšaft

 

krajanské sdružení v Německu a Rakousku

langoš

 

v oleji opečená placka z kynutého, obv. bramborového těsta

language

 

řeč jako schopnost užívat jazyka

langue

 

jazyk jako systém

langusta

 

velký mořský rak

lankasterka

 

lovecká puška

lanolín

 

tuk ovčí vlny

lanthan

 

chemický prvek, bílý těžký kov

lanthanoid

 

jeden ze skupiny čtrnácti chemických prvků následujících v periodickém systému prvků za lanthanem a majících podobné fyzikální i chemické vlastnosti

lanugo

 

ochmýření plodu a novorozence

1 2 3 4 5 6 7 8 12 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.