Slova začinajíci na L

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno L

leguán

 

druh amerického ještěra (s dlouhými prsty a dlouhým ocasem)

leguminóza

 

rostlinná bílkovina

legura

 

legující přísada

leiomyom

 

nádor hladkého svalstva

leitmotiv

 

příznačný motiv, hlavní myšlenka

lejch

 

středověký jednohlasý zpěv v lidovém jazyce

lek

 

měnová jednotka Albánie

lekáž

 

"únik; poškození plavidla způsobené porušením jeho vodotěsnosti; unikání kapaliny působené netěsností obalu"

lekce

 

"část učební látky, učební hodina; ponaučení"

lékořice

 

jihoevropská rostlina se sladkým oddenkem zvaná sladké dřevo

lektin

 

bílkovina rostlinného nebo bakteriálního původu vážící se na určité buňky nebo vyvolávající jejich shlukování

lektor

 

"odborný učitel; odborný posuzovatel děl určených k vydání nebo provozování"

lektura

 

četba

lékythos

 

antická štíhlá nádoba s úzkým hrdlem

lemma

 

"1. mat. věta, která v dané souvislosti má jen pomocný význam; 2. lexikální jednotka se všemi tvary reprezentovaná základním tvarem, heslové slovo ve slovníku"

lempfra

 

měnová jednotka Hondurasu

lemur

 

poloopice s jemnou srstí

leninizmus

 

ideologie i praxe Leninovy varianty diktatury dělnické třídy

léno

 

pozemky nebo statky propůjčované za určitých podmínek do osobního nebo dědičného držení

lento

 

hud. pomalu, zvolna

leone

 

měnová jednotka Sierry Leone

leopard

 

velká kočkovitá šelma, původně žijící v Asii a Africe, panter, levhart

lepek

 

směs bílkovin vyskytující se v normální formě v pšenici, gluten

lepido-

 

první část složených slov mající význam šupina

lepidopterologie

 

nauka o motýlech

leporelo

 

harmonikově se rozkládající knížka, skládanka z tvrdého papíru

lepra

 

malomocenství

leprozárium

 

nemocnice pro nemocné leprou, leproserie

lept

 

grafická technika tisku z hloubky

lepton

 

elementární částice podléhající slabé, popř. elektromagnetické interakci

leptosomní

 

astenický, dolichomorfní, lineární, štíhlý (typ člověka)

leptospiróza

 

onemocnění zvířat vyvolané leptospirami, přenosné na člověka

lesbizmus

 

pohlavní chování projevující se sexuálním vztahem mezi ženami, lesbická láska, sapfismus

letalita

 

"úmrtnost, smrtnost; demografický ukazatel počtu zemřelých na určitou nemoc z tisíce onemocnělých touto nemocí"

letální

 

smrtelný, smrtící, mající za následek smrt, např. dávka drogy, jedu

letargie

 

"chorobná spavost; lhostejnost, netečnost, otupělost"

letkis

 

společenský tanec finského původu

letora

 

povaha, temperament

letter

 

"písmeno, litera; dopis, listina"

lettrizmus

 

výtvarné a literární hnutí inspirující se tvarem jednotlivých liter

leu

 

měnová jednotka Rumunska a Moldovy (množné číslo lei)

leukemie

 

nádorové bujení bílých krvinek leukémie

leuko-

 

první část složených slov mající význam bílý, světlý

leukocyt

 

bílá krvinka

leukocytóza

 

chorobné zmnožení bílých krvinek

leukoderma

 

bělavé skvrny na kůži

leukopenie

 

chorobné snížení počtu bílých krvinek

leukopetie

 

"porucha v množství barviva v kůži, vlasech ap.; druhotná depigmentace v místě vyhojené kožní choroby, leukoderma"

leukotomie

 

chirurgické odstranění nervových spojů čelních laloků od ostatních částí mozku, lobotomie

leukózaleukosa

 

nádorové bujení bílých krvinek leukémie

1 2 3 4 5 6 7 8 12 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.