Slova začinajíci na L

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno L

limno-

 

první část složených slov mající význam jezero, bažina, vnitrozemský

limnologie

 

věda o sladkých vodách a organizmech v nich žijících, limnobiologie

limon

 

citron

limonáda

 

ovocný nápoj nasycený oxidem uhličitým

limoterapie

 

lázeňská bahenní léčba, procedura

limuzína

 

vícemístná uzavřená čtyřdvéřová karoserie se dvěma řadami sedadel, se stupňovitou zádí

line

 

čára, lajna, linie

lineace

 

lineární uspořádání, lineární strukturní prvky

lineál

 

pravítko

lineální

 

přímý, rovný, v přímé linii

lineament

 

"rysy obličeje; čáry na rukou; charakteristický rys; geol. lineární zlom"

linearita

 

přímočarost, přímková závislost

lineární

 

"1. přímočarý; týkající se, mající tvar přímky; závislost vyjádřitelná přímkou; 2. štíhlý, leptosomní, astenický, dolichomorfní (typ člověka)"

lingam

 

symbol plodnosti indického boha Šivy

lingue franca

 

smíšená řeč větší vícejazyčné komunity, zejm. směs arabštiny, řečtiny, italštiny, francouzštiny a španělštiny užívaná do 19. století v přístavech Středozemního moře

lingvála

 

souhláska tvořená jazykem proti patru

lingvista

 

"odborník v lingvistice; kdo umí více cizích jazyků"

lingvistika

 

jazykověda

lingvo-

 

první část složených slov mající význam jazyk, řeč, jazykověda

linie

 

"1. křivka, čára, přímka, obrys; 2. řada příbuzných jedinců, rodokmen, větev rodu; potomstvo vybrané rostliny nebo živočicha"

liniment

 

přípravek určený k potírání pokožky

lino

 

linoleum

lino-

 

první část složených slov s významem len, lněný, plátno, plátěný

linoleum

 

podlahová krytina z jutové tkaniny s nalisovanou směsí pojiv, plniv a barev, lino

linoryt

 

grafická technika tisku z výšky, linoleoryt

lipáza

 

enzym štěpící tuky na glycerin a mastné kyseliny

lipémie

 

hladina lipidů v krvi

lipicán

 

"lipicánský kůň; obv.bílý jezdecký i kočárový plnokrevný kůň"

lipidy

 

organické látky odvozené od vyšších mastných kyselin

lipo-

 

první část složených slov mající význam tuk, tukový

lipofilní

 

rozpustný v tucích

lipochrom

 

v tucích rozpustné organické barvivo, lutein, karotenoid

lipoidóza

 

nadměrné ukládání lipidů ve tkáních

lipolýza

 

rozložení, štěpení tuků lipázou

lipom

 

nezhoubný tukový novotvar

lipomatóza

 

chorobné množení tukových buněk

lipoproteid

 

jednoduchá bílkovina obsahující tukovou složku vázanou na bílkovinu

lipoprotein

 

složitá bílkovina konjugovaná s neutrálními tuky či jinými lipidy

lipozom

 

mikroskopická částice dopravující výživné látky hluboko do podkoží

lira

 

měnová jednotka Itálie, Malty a Turecka

listerióza

 

infekční onemocnění přenosné ze zvířat na člověka

listing

 

"vyhledávání; seznam, soupis"

listr

 

"lesklý měňavý povlak na skle nebo na fajánsi; lehká lesklá látka z bavlněné příze a česané vlny"

lita

 

měnová jednotka Litvy

litanie

 

"modlitba složená z proseb pronášených střídavě předříkávačem a lidem; vytrvalá prosba"

litera

 

"písmeno; písmo; doslovné znění (litera zákona)"

literát

 

spisovatel, publicista

literatura

 

písemnictví, slovesnost

litiáza

 

chorobné tvoření kaménků v orgánech těla

litifikace

 

přeměna nezpevněné usazeniny v pevnou a soudržnou horninu

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.