Slova začinajíci na L

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno L

laureát

 

jedinec poctěný za své mimořádné dílo cenou

lavábí

 

jemná látka z chemických vláken, prací hedvábí

lavabo

 

"nádoba na umývání rukou; liturgické umyvadlo"

lavatorium

 

umývárna

lavírovat

 

"1. udržovat loď přibližně na stejném místě; 2. jednat podle okolností, manévrovat; 3. rozmývat nanesenou barvu"

lávra

 

větší pravoslavný klášter

law end order

 

zákon a pořádek

lawn-tennis

 

tenis na trávě

laxans

 

projímadlo, laxativum

laxativní

 

projímavý

laxativum

 

projímadlo, laxans

laxní

 

lhostejný, povrchní, neodpovědný, beroucí všechno na lehkou váhu

layout

 

kreslený návrh pro zalomení tiskoviny

lazar

 

"nemocný člověk; mrzák, ubožák, chudák"

lazaret

 

nemocnice

lazarita

 

příslušník kongregace zaměřené na misijní a kazatelskou činnost

lazur

 

jasně modrá barva, blankyt

lazura

 

"tenká průhledná vrstva dávající spodní barevné vrstvě jiné zbarvení a svítivost; průhledná slabě kryjící nátěrová barva"

lazurit

 

modrý minerál, polodrahokam

leader

 

lídr

leasing

 

pronájem

lecitin

 

fosfatid, nezbytná součást buněk, zejm. buněčných membrán, obsažený v mozku, nervové tkáni, míše, sojových bobech

lečo

 

pokrm z cibule, rajčat, paprikových lusků, příp. vajec a uzeniny

ledek

 

"1. dusíkaté hnojivo,1. (dusičnan) sodný a vápenatý; 2. součást černého střelného prachu,1. (dusičnan) draselný"

Ledger

 

Záznam o finančních transakcích, které nelze změnit.

lefoška

 

lovecká palná zbraň se sklopnými hlavněmi

léga

 

ozdobný pruh látky

legace

 

"vyslanectví; poselství s určitým posláním; území nebo provincie církevního státu"

legalita

 

zákonnost

legalizace

 

"ověření, potvrzení správnosti listiny; dodatečné uznání, uzákonění"

legální

 

zákonný, ve shodě s právním řádem

legastenie

 

označení všech drobných specifických poruch učení, porucha schopnosti čtení, dyslexie

legát

 

úředník se zvláštním posláním

legato

 

"hud. vázaně; jaz. vázané spojování slov"

lege artis

 

podle zákona vědy, odborně správně, podle pravidel lékařského umění

legenda

 

"literární útvar vyprávějící o životě a skutcích světců; vysvětlující text na obrazech, mincích, pečetích; rozšiřovaná nepravdivá zpráva, výmysl"

legendární

 

"opředený legendami, neskutečný; slavný, proslulý"

leggins

 

legíny

legie

 

"1. vojenská jednotka; 2. zástup, dav; 3. řád (čestná legie)"

legíny

 

kamaše, pružné přiléhavé kalhoty

legislativa

 

zákonodárná moc, zákonodárná činnost, zákonodárství

legislativní

 

zákonodárný

legisvakance

 

doba mezi okamžikem platnosti a účinnosti právní normy, vacatio legis

legitimace

 

"průkaz; oprávnění, zmocnění; právní uznání"

legitimita

 

zákonnost, oprávněnost

legitimní

 

právně uznávaný, zákonný, založený na zákonném oprávnění

legizmus

 

lpění na doslovném znění textu zákona

lego

 

druh dětské stavebnice

legovat

 

přidávat do základního kovu jiný kov pro zlepšení jeho mechanických vlastností

legrace

 

žertovná zábava, švanda

1 2 3 4 5 6 7 8 12 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.