Slova začinajíci na L

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno L

lev

 

měnová jednotka Bulharska (množné číslo leva)

levandule

 

polokeř poskytující léčivou a voňavou silici

levantin

 

druh hedvábné tkaniny

level

 

úroveň, vrstva, hladina, na stejné výši, úrovni

Leverage

 

V překladu páka. Půjčka nabízená burzou pro obchodování na marži ke zvýšení dostupnosti finančních prostředků a zvětšení případného obchodního zisku či ztráty

levhart

 

velká kočkovitá šelma, původně žijící v Asii a Africe, leopard, panter

levitace

 

vznášení těles ve vzduchu bez opory

lex

 

"zákon; v antickém Římě všeobecně závazný právní předpis přijatý lidovým shromážděním (množné číslo leges)"

lexém

 

souhrnné označení všech tvarů téhož slova

lexikalizovat

 

dát nebo získat samostatný slovní význam

lexikální

 

týkající se slovní zásoby, slovní, slovníkový

lexikografický

 

slovníkový, slovníkářský

lexikografie

 

obor zabývající se popisem slovní zásoby, sestavováním slovníků a zásadami jejich tvorby, slovníkářství

lexikologie

 

nauka o slovní zásobě jazyka

lexikon

 

"naučný slovník; soupis odborných dat; slovní zásoba, lexikum"

lexikum

 

lexikon

lézelése

 

anatomické poškození, porucha určité struktury

ležérní

 

nedbalý, nenucený, lehkovážný

ležérnost

 

nenucenost, volnost v projevu

liána

 

ovíjivá rostlina

libela

 

"1. vodováha; 2. vodní vážka"

liberace

 

"uvolnění, osvobození; zproštění odpovědnosti"

liberál

 

stoupenec liberalizmu

liberalizace

 

uvolňování, zmírnění omezení

liberalizmus

 

politické a ekonomické hnutí, směr zdůrazňující politickou a hospodářskou svobodu, toleranci, omezení vlivu státní moci, uznání soukromého vlastnictví

liberální

 

svobodomyslný, nezaujatý, velkorysý, umírněný

libero

 

ve fotbalu střední obránce

libertarianizmus

 

radikální forma liberalizmu

liberté

 

volnost, rovnost, bratrství (heslo Velké francouzské revoluce)

liberum veto

 

svobodné veto, námitka, kterou již není třeba zdůvodňovat

libido

 

smyslnost, touha, žádostivost, pohlavní pud

libra

 

"1. měnová jednotka Velké Británie a jiných států, pound, pfund; 2. britsko-americká jednotka pro hmotnost rovnající se 0,453 527 kg, pound"

librace

 

kolísání, výkyv

libretista

 

autor libreta

libreto

 

"námět, scénář, nástin; slovesný podklad hudebního díla"

libri prohibiti

 

zakázané knihy

licence

 

"povolení, oprávnění, svolení k užití něčeho; možnost odchýlení se od normy"

licet

 

je dovoleno

licitace

 

"dražba, vydražování; přihazování, oceňování závazku; smlouvání"

licitátor

 

dražitel

liči

 

tropický ovocný strom a jeho jedlé plody, původem z Číny

lidar

 

laserový radiolokátor

lido

 

"pláž; přímořské nekryté lázně; písečná lavice, pobřežní hráz"

lídr

 

"vedoucí osobnost, tahoun; nejlepší hráč družstva"

lieno-

 

první část složených slov mající význam slezina

lienterie

 

nestrávené jídlo ve stolici při průjmu

lifrovat

 

"dodávat; dopravovat ve smyslu odklízet někoho, něco"

lift

 

"výtah; sport útočný úder s horní rotací míčku, liftovaný úder"

liftboy

 

člověk obsluhující výtah

liftink

 

běh (i na místě) s mírným pokrčováním nohou za účelem uvolnění a posílení lýtkového svalstva a kotníku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.