laktodenzimetr

Výraz (slovo) laktodenzimetr a má tento význam:

přístroj k měření hustoty mléka

Další možné výrazy tohoto slova: laktodensimetrDalší slova začinající na písmeno L

Slova s podobným názvem: ablaktace, anafylaktický, apogalaktikum, galaktický, galakto-

 
 

(c) 2012-2019 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.