Slova začinajíci na B

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno B

bakteriostatický

 

bránící růstu mikrobů

bakterióza

 

choroba rostlin způsobená bakteriemi

bakterizace

 

obohacování osiva, půdy užitečnými bakteriemi

bál

 

ples

balada

 

lidová nebo umělá píseň nebo báseň vážného až tragického obsahu

baladický

 

pochmurný, tajemný

balalajka

 

ruský lidový drnkací nástroj

balanc

 

rovnováha, vyrovnanost

balancování

 

udržování rovnováhy, něčeho v rovnováze

balast

 

zbytečnost

balboa

 

měnová jednotka Panamy

balbutik

 

člověk postižený koktavostí

balbutizmus

 

koktavost, koktání

baldachýn

 

"1. látková stříška, nebesa, ciborium; 2. kamenná stříška nad portálem, sochou"

balerína

 

baletka, obv. divadelní sólistka

balet

 

"umělecký tanec; divadelní taneční soubor; umělecká taneční produkce; jevištní hudebně-dramatická forma k tanečnímu provedení"

balisáž

 

vytyčování, značení plavební dráhy signálními znaky

balistika

 

nauka o pohybu střel a raket

balka

 

stržová erozní rýha

balkanistika

 

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou národů žijících na Balkáně, balkanologie

balneo-

 

první část složených slov mající význam lázeň, lázně, lázeňský

balneologie

 

nauka o léčivých vodách, lázních a jejich účincích na lidský organizmus

balneotechnika

 

lázeňská technika

balneoterapie

 

lázeňská léčba

balotáž

 

tajné hlasování, původně barevnými kuličkami

baltistika

 

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou baltských národů

balustráda

 

zábradlí z kuželek, sloupků

balza

 

měkké, velmi lehké dřevo z jihoamerického stromu používané zejm. na stavbu leteckých modelů

balzám

 

"1. druh vonné živice; 2. léčivá mast; 3. utišující prostředek"

balzamování

 

umělé konzervování lidských i zvířecích mrtvol napuštěním antiseptickými látkami

bambino

 

dítě, dětátko

bambitka

 

stará ruční palná zbraň s krátkou hlavní

banalita

 

jednoduchost, bezvýznamná věc

banální

 

"všední, bezvýznamný; nevkusný"

band

 

skupina, obv. hudební

banda

 

"1. tlupa, protispolečenská skupina osob, sebranka; 2. malá kapela"

bandalír

 

"1. závěsný řemen, pás od ramene k protilehlému boku; 2. svinutý vojenský plášť"

bandáž

 

obvaz, zpevnění, obvazování

banderila

 

kopí s vlaječkou vrhané na býka při býčích zápasech

banderovec

 

příslušník tzv. Ukrajinské povstalecké armády po druhé světové válce

bandita

 

"lupič, loupežník, násilník, gangster; kdo jedná jako bandita"

bandur

 

oválné pečivo z tmavší pšeničné mouky, sypané kmínem a solí

bandura

 

ukrajinský strunný drnkací nástroj

bandy hokej

 

pozemní hokej se zvláštními holemi

bank

 

souhrn vložených peněz, o které se hraje

banka

 

"1. peněžní ústav; 2. zdravotnické oddělení uskladňující odebrané tkáně, tekutiny a orgány pro další léčebné zákroky; 3. počítačový soubor dat, databanka"

bankéř

 

1. majitel banky, bankovní obchodník 2. hráč držící při hře bank

banket

 

"1. hostina pro velký počet osob; 2. nezpevněná krajnice silnice; 3. pevný základ stavby"

bankocetle

 

hist. papírová úvěrová poukázka

bankomat

 

výdejní automat hotovostních peněz za použití platební karty

1 2 3 4 5 6 7 8 13 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.