Slova začinajíci na B

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno B

biosféra

 

část zemského povrchu osídlená organizmy

biostatika

 

věda o vztahu struktury organizmů k jejich funkci

biostatistika

 

"obor využívající metody matematické statistiky při studiu proměnlivosti živých organizmů; biometrie, biometrika"

biostimulace

 

zvyšování obranné schopnosti organizmu

biota

 

rostlinný a živočišný život určité oblasti

biotar

 

symetrický fotografický objektiv

biotaxie

 

systematické uspořádání živých organizmů

biotechnologie

 

obor zahrnující aplikaci biologických zákonitostí na výrobu

biotický

 

vitální, vztahující se k životu

biotin

 

látka ze skupiny vitaminů B-komplexu

biotit

 

minerál ze skupiny slíd

biotop

 

stanoviště, nejmenší přírodní životní prostor, na němž žije rostlina nebo živočich

biotronika

 

studium a působení na domnělé biopole nebo auru přímo, bez zprostředkování dosud známými fyzikálními interakcemi

bioturbace

 

proces a projevy přehrabávání a převracení sedimentu živočichy

bipedální

 

dvounohý, dvounožec

bipedie

 

pohyb po dvou zadních, pánevních končetinách

bipolarita

 

dvoupólovost, bipolárnost

bipolární

 

dvoupólový

bipolárnost

 

dvoupólovost, bipolarita

bipolita

 

osoba s dvojím státním občanstvím

birr

 

měnová jednotka Etiopie

biřmování

 

svátost obohacení, dary Ducha svatého, které je možno přijmout jen jednou za život

bis

 

"dvakrát; hud. značka pro opakování"

bisexualita

 

oboupohlavnost, sexuální náklonnost k oběma pohlavím, hermafroditizmus

biskup

 

"1. duchovní s nejvyšším stupněm svěcení; 2. výrůstek nad řitním otvorem drůbeže"

biskvit

 

"1. sušenky,drobné pečivo, keksy; 2. porcelán bez glazury"

bistro

 

malá hospůdka k rychlému občerstvení

bit

 

"1. jednotka množství informace; 2.binární hodnota, jeden řád binární číslice"

bitcoin

 

Bitcoin je internetová platební síť a v této síti používaná kryptoměna. Hlavní unikátností bitcoinu je jeho plná decentralizace; je navržen tak, aby nikdo, ani autor nebo jiní jednotlivci, skupiny či vlády, nemohl měnu ovlivňovat, padělat, zabavovat účty, ovládat peněžní toky nebo způsobovat inflaci. V síti neexistuje žádný centrální bod, ani nikdo, kdo by mohl o síti rozhodovat. Konečné množství bitcoinů je předem známo a uvolňování bitcoinů do oběhu je definováno ve zdrojovém kódu protokolu.

bitonalita

 

současné znění dvou tonálních nebo modálních proudů v různých tóninách

bitter

 

hořký, žaludeční

bitumen

 

živice

bivak

 

nouzový způsob přenocování pod širým nebem

bivakovat

 

nouzově přenocovat pod širým nebem, zejm. v horách

bivalentní

 

"dvojmocný; dvojitý, podvojný"

bizam

 

kožešina z ondatry

bizarní

 

"zvláštní, neobvyklý; podivný, výstřední"

bizet

 

oděv opata řeholníků

bizmut

 

"chemický prvek; lesklý, křehký kov"

bizon

 

velký severoamerický sudokopytník, zubr severoamerický

bižuteriebížutérie

 

"1. drobné módní doplňky a ozdoby ze skla, kovu, kůže atd.; 2. obchod s takovým zbožím"

Black Friday

 

Černý pátek; V čestině se často používá pro označení slevových akcí; Neformální americké oznáčení pro pátek, který následuje po dni díkuvzdání (4. čtvrtek v listopadu), kdy v americe začínají vánoční výprodeje

Black Jack

 

karetní hazardní hra, oko

black-metal

 

tvrdší odnož hudebního stylu heavy metal

blaf

 

"1. nepravda, vylhaná zpráva, žvanění, žvást, bluf; 2. nechutné jídlo"

blafák

 

v ledním hokeji oklamání soupeřova obránce nebo brankáře s.následnou střelbou z bezprostřední blízkosti

blamáž

 

zesměšnění, ostuda

blanket

 

tiskopis, formulář k vyplnění

blankvers

 

pětistopý jambický verš bez rýmů a slok

blankyt

 

azurová modř, lazur

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.