Slova začinajíci na E

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno E

epidiaskop

 

kombinovaný projekční přístroj, kterým lze promítat ploché neprůhledné předlohy odraženým světlem a diapozitiv procházejícím světlem

epifanie

 

zjevení

epifarynx

 

"1. nosní část hltanu; 2. část ústního ústrojí hmyzu"

epifauna

 

vodní živočichové žijící přisedle při dně vodních nádrží

epifenomén

 

"vedlejší, průvodní jev; nepodstatná okolnost"

epifora

 

opakování týchž výrazů na konci po sobě jdoucích veršů

epifyt

 

rostlina rostoucí na těle jiné rostliny, ale necizopasící

epifýza

 

"1. šišinka mozková; 2. výrůstek, hrbol; 3. zakončení dlouhé kosti"

epigamie

 

chování živočichů související s rozmnožováním

epigastrium

 

nadbřišek

epigon

 

"následovník, pokračovatel; napodobitel"

epigraf

 

nápis, nadpis, heslo

epigrafie

 

nauka o čtení starých nápisů, epigrafika

epigrafika

 

epigrafie

epigram

 

krátká veršová forma s vtipnou pointou

epika

 

literární druh zahrnující výpravnou literaturu prozaickou i veršovanou

epikontinentální

 

nacházející se při kontinentu

epikrize

 

lék. závěrečná, souhrnná zpráva o pacientovi

epikureizmus

 

starořecký ideál duševního klidu a blaženosti, dosažených rozumným užíváním života

epilace

 

umělé odstraňování nežádoucích chloupků, vlasů, depilace

epilepsie

 

padoucnice

epileptik

 

nemocný epilepsií

epilimnion

 

horní vrstva vodních nádrží

epilog

 

doslov, závěr, dohra

epilování

 

odstraňování pesíků z kožešin vystřihováním

epimerie

 

druh stereoizomerie, anomerie

epinerfin

 

hormon dřeně nadledvinek, adrenalin

epingl

 

vlněná žebrovaná tkanina

epipelagiál

 

mořské vody v plně prosvětlené hloubce (do hloubky až 100 m)

episkop

 

"1. projekční přístroj, kterým lze promítat neprůhledné materiály; 2. biskup, zejm. pravoslavné církve"

episkopální

 

přijímající autoritu biskupů, podporující správu církve prostřednictvím biskupů

episkopát

 

"biskupství, úřad, hodnost biskupa; sbor biskupů"

epistémé

 

"poznání; starořecké pojetí pravého poznání; podstatný celek poznání"

epistemologie

 

teorie poznání, gnozeologie, noetika

epištola

 

"apoštolský list věřícím; list charakteru poselství určený veřejnosti"

epitaf

 

"1. náhrobní nápis; 2. náhrobní kámen, deska"

epitalamus

 

část mezimozku

epitaxe

 

orientovaný růst monokrystalických vrstev

epitel

 

výstelka

epitetika

 

nauka o nefunkčních, pouze kosmetických náhradách ztracených nebo nevyvinutých částí těla

epiteton

 

básnický přívlastek

epitéza

 

náhrada ztracené části těla z kosmetických důvodů

epitomé

 

"rukověť; výtah z rozsáhlého díla, zhuštění, zkrácená verze"

epizace

 

dodávání epického rázu

epizeuxis

 

opakování stejných slov v jednom verši nebo větě

epiziotomie

 

nástřih hráze těsně pod pochvou ve druhé fázi porodu

epizoda

 

"1. drobný příběh podružného významu; 2. vložený vedlejší příběh v rozsáhlejším literárním dle; 3. hud. mezivěta, mezihra"

epizodní

 

vedlejší, podružný

epizootie

 

hromadná nákaza zvířat na velkých územích v určitých ročních obdobích

epocha

 

"časový úsek, období; ucelené období v historii lidské společnosti"

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.