epizoda

Výraz (slovo) epizoda má tyto významy:

  • 1. drobný příběh podružného významu
  • 2. vložený vedlejší příběh v rozsáhlejším literárním dle
  • 3. hud. mezivěta, mezihra

Další možné výrazy tohoto slova: episoda



Další slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: epizace, epizeuxis, epiziotomie, epizodní, epizootie

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.