Slova začinajíci na E

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno E

etatizmus

 

zdůrazňování aktivních zásahů státu do života společnosti

etáž

 

"rovina, vrstva; podlaží, poschodí"

etažér

 

stojan, polička s přihrádkami

etc.

 

et cetera

eten

 

nejjednodušší alken, etylén

éter

 

"1. etyléter bezbarvá kapalina vyrobená z lihu, používaná jako rozpouštědlo a k narkóze; 2. látka, jejíž molekula obsahuje dvě uhlíkaté skupiny propojené kyslíkem; 3. ve starém Řecku látka vyplňující vesmírný prostor"

éterický

 

"1. prchavý; 2. nadzemský, vzdušný; 3. útlý, jemný"

eternit

 

azbestocementová krytina

ethereum

 

Po bitcoinu druhá největší viruální měna. Ethereum je v první řadě decentralizovaná platforma, nebo chcete-li decentralizovaný virtuální počítač - EVM (Ethereum Virtual Machine), který běží na několika tisících zařízeních, tzv. nodech (uzlech). K transakcím se zde používá token se zkratkou ETH pod kterou jej najdete na burzách.

etický

 

"mravní, morální; týkající se mravů"

etika

 

"teorie mravnosti; soustava názorů na mravnost, systém mravních norem; morálka, mravnost"

etiketa

 

"1. pravidla společenského chování, souhrn společenských zvyklosti a norem chování; 2. viněta, nálepka, značka"

etiketování

 

"označování výrobků etiketami; zařazování, charakterizování"

etiolizace

 

bělení, blednutí

etiologie

 

nauka o vnitřních a zevních příčinách nemocí

etiopatogeneze

 

soubor příčin a mechanizmů vedoucích ke vzniku nemoci

etnický

 

souvisící s etnikem, často ve významu národnostní, národní

etnikum

 

"skupina lidí, kterou spojuje společný původ, zvláštní kulturní znaky (především jazyk), tradice a mentalita; etnická skupina"

etno-

 

první část složených slov mající význam lid, národ

etnocentrizmus

 

zveličování významu etnického hlediska, obvykle neúměrná preference určitého etnika

etnogeneze

 

proces formování a vznikání etnických skupin od nejjednodušších až k národnostem a národům

etnografie

 

národopis

etnometodologie

 

obor studující a interpretující běžné lidské činnosti a jejich organizaci

etologie

 

nauka o chování živočichů a člověka

etopedie

 

nauka o výchově a vzdělání sociálně narušené mládeže

étoséthos

 

mrav, mravní základ, charakter

etuda

 

"1. cvičná hudební skladba; 2. krátký prozaický útvar na předem dané téma; 3. krátký herecký výstup"

etuje

 

pouzdro, schránka

etuvování

 

obalování, opouzdření, enkapsulace

etylalkohol

 

etanol, nejjednodušší alkohol, líh

etylén

 

eten, nejjednodušší alken

etymologie

 

nauka o zákonitostech vývoje slov a změnách jejich významu

eu-

 

předpona mající význam dobře, libě, blaze

eubiotika

 

nauka o správné životosprávě

eubulie

 

rozvážnost

eudaimonizmus

 

názor považující za kritérium mravnosti úsilí o štěstí

eudermický

 

dobře působící na pleť

eufemizmus

 

zjemnění jazykového výrazu označujícího nepříjemnou nebo drsnou skutečnost

eufonie

 

libozvučnost, libozvuk

euforie

 

příjemný subjektivní pocit tělesné a psychické pohody, rozjařenost

eugenika

 

geneticky i sociologicky podložené snahy o biologické i sociální zušlechtění lidstva a zlepšení jeho genofondu

eucharistie

 

svátost oltářní, sanktissimum

eukalyptol

 

olej s antiseptickými účinky s kafrovou vůní

eukalyptus

 

blahovičník

eulitorál

 

příbřežní část vodních nádrží mezi vysokým stavem hladiny na jaře a stavem v létě

eulogie

 

žehnaný chléb, požehnání, dobrořečení, zbožný dar

eunuch

 

muž bez pohlavních žláz, obv. po kastraci

eupeptikum

 

lék který podporuje trávení, digestivum

eurasijský

 

zahrnující Evropu a Asii

euro

 

připravovaná jednotná evropská měnová jednotka

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.