éter

Výraz (slovo) éter má tyto významy:

  • 1. etyléter bezbarvá kapalina vyrobená z lihu, používaná jako rozpouštědlo a k narkóze
  • 2. látka, jejíž molekula obsahuje dvě uhlíkaté skupiny propojené kyslíkem
  • 3. ve starém Řecku látka vyplňující vesmírný prostor

Další možné výrazy tohoto slova: etherDalší slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: ceteris paribus, cybeteria, deterent, detergent, deteriorace

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.