etnocentrizmus

Výraz (slovo) etnocentrizmus a má tento význam:

zveličování významu etnického hlediska, obvykle neúměrná preference určitého etnika

Další možné výrazy tohoto slova: etnocentrismusDalší slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: diskrétnost, etno-, etnogeneze, etnografie, etnometodologie

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.