Slova začinajíci na E

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno E

ex lex

 

mimo zákon

ex libris

 

exlibris

ex offo

 

z úřední povinnosti, z úřední moci

ex post

 

po skončení, dodatečně, pozdě

ex tempore

 

v čase potřeby, příležitostně

ex usu

 

podle vzniku

ex works

 

doložka v mezinárodních obchodních smlouvách,podle níž je dodavatel povinen předat zboží kupujícímu ve stanoveném závodě

exa-

 

předpona ve významu 10 na 18 násobku

exacerbace

 

zhoršení nebo nové vzplanutí nemoci

exagerace

 

zveličení, přehnanost, řečnická nadsázka

exaktní

 

"založený na přesnosti, přesný, dokonalý; přísně vědecký"

exaktnost

 

přesnost, dokonalost

exaltace

 

nadšení, přepjatost, citové vzrušení

exaltovaný

 

"nadšený, zanícený; přepjatý, výstřední v chování"

examen

 

zkouška, zkoušení

examinátor

 

zkoušející učitel, zkušební komisař

exantém

 

vyrážka

exarace

 

brázdění, ledovcová eroze vmrzlou morénou

exartikulace

 

amputace v kloubu

excelence

 

"1. vznešenost; 2. čestný titul vysoce postavených státních činitelů v mezinárodním styku; 3. dokonalost, výtečnost"

excelentní

 

vynikající, vykazující vynikající vlastnosti, znalosti

excelovat

 

vynikat, znamenitě si počínat

excentricita

 

výstřednost, nesoustřednost, nápadnost, odchylnost

excentrický

 

"1. umístěný mimo střed; 2. výstřední"

excentrik

 

1. výstřední člověk 2. klaun provádějící komický výstup založený na neposlušnosti' předmětů

excepce

 

výjimka

excerpce

 

vypisování, pořizování výpisků, výtahu z něčeho

excerpt

 

výpisek

exces

 

"výstřelek, výstřednost, nestřídmost; výtržnost"

excindační

 

vylučovací, žádající vyloučení

excitabilita

 

vzrušivost, dráždivost

excitace

 

vybuzení, nabuzení, podráždění, vzrušení, stimulace

excitans

 

dráždidlo, stimulátor činnosti organizmu a orgánů

exciton

 

elektricky neutrální kvantový systém elektron-díra v polovodiči nebo dielektrickém krystalu

excitovaný

 

vybuzený

excize

 

operativní odnětí, vyříznutí

exclusi tertií principium

 

princip vyloučeného třetího, jiné možnosti než bud' být A, anebo nebýt A

exedra

 

polokruhový výklenek nebo přístavek, apsida, nika

exegeze

 

výklad textu, zejm. Bible

exekuce

 

výkon rozhodnutí

exekutiva

 

výkonná moc, vláda

exempce

 

výjimka, vynětí z pravomoci nebo účinnosti

exemplární

 

příkladný, výstražný

exemplář

 

jeden kus, předmět ze sbírky

exemplifikace

 

"doložení na příkldadech, uvedení příkladu; ověřený opis dokumentu"

exergie

 

část energie, kterou lze přeměnit na mechanickou práci

exhalace

 

"1. vydechování, vypařování; 2. odpadní látky vypouštěné do okolního prostředí; 3. unikající sopečné a důlní plyny a páry, proces jejich unikání"

exhaustace

 

vyčerpanost, tělesné a duševní vyčerpání

exheredace

 

vydědění

exhibice

 

výstava, přehlídka, ukázka

1 9 10 11 12 13 14 15 16 17  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.