excepce

Výraz (slovo) excepce a má tento význam:

výjimkaDalší slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: excelence, excelentní, excelovat, excentricita, excentrický

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.