excitabilita

Výraz (slovo) excitabilita a má tento význam:

vzrušivost, dráždivostDalší slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: deexcitace, excindační, excitace, excitans, exciton

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.